Archive for August, 2019

Barnefattigdommen øker, igjen.

3 B-er mot barnefattigdom.

Igjen kom de årlige tallene viser at flere og flere barn lever i fattigdom. Og politikere lirer av seg den samme innlærte leksa om at de føler med barna og vet hvor vanskelig de har det. Så skrus kameraene og mikrofonene av, og ingenting skjer.
Jeg er lei av dette politiske teateret som utspiller seg årvisst.
Det er usant at vi ikke kan gjøre noe med fattigdommen, det er usant at vi ikke har råd og det er usant at det vil skade økonomien og viljen til å bidra.
Når Frp og Høyre har hatt råd til flere tusenlapper i uka til de rikeste, er det skammelig at barn i Norge må leve i fattigdom over tid. Å ha dårlig råd en tid er ikke farlig, men varig fattigdom som setter deg utenfor vanlig barneliv skader selvfølelsen og helsa.
Vi kan starte med 3 Bér.
Øk barnetrygden, barnetillegget og bostøtta.
Øker vi barnetrygden og øker mest til aleneforsørgere og familier med flere barn, vil det hjelpe mange familier som sliter. Og det mange ikke vet er at de fattigste familiene som må få sosialhjelp ikke engang får verdien av barnetrygden i tillegg til annen inntekt, fordi sosialhjelpen reduseres tilsvarende. Det ranet må kommunepolitikerne stanse.Det tas mellom 3 og 400 millioner kroner fra de fattigste familiene på denne måten, så ikke så rart at de sliter.

Regjeringen har også tatt over 20 000 kroner i barnetillegg fra de uføre med lavest uføretrygd. Det har rammet mange familier som har ekstremt dårlig råd og der foreldrene ikke har mulighet til å jobbe. Regjeringen burde skamme seg og få ordningen på plass igjen.

Barn skal ha et trygt hjem, men mange tusen færre får bostøtte i år enn i fjor selv om boligutgiftene økt voldsomt de siste åra, vi har blitt flere hundretusen flere og de med lavest inntekt har ikke fått reell inntektsøkning bruker mindre på bostøtte enn for 8 år siden. Å ha råd til en god bolig er viktig for alle og for barn livsviktig.

Øker vi barnetrygden, barnetillegget og bostøtta ville gi mange flere familier mulighet til å gi barna en god barndom.
Det fortjener de og de trenger pengene langt mer enn rike, friske mennesker som bør klare seg selv.

12

08 2019