Asylavtalen er en innstramming.

Venstre og Krf sa de skulle hjelpe asylbarna og inngikk en avtale med Regjeringen. Forslaget har vært på høring. Høringsinstans etter høringsinstans slakter forslaget. Og det er ikke bare organisasjonene som sier det, det bekreftes av UDIs høringsuttalelse.
Anundsen har innrømmet debatt med meg i Stortinget at det stemmer at det blir strengere.

OG mens de forsetter ågjemme seg bak de nye strengere reglenen, sitter de og ser på at Regjeringen kaster ut barnefamilienen det gjelder.
To ganger har de stemt mot å stille sakene i bero.

Venstre og KRF må våkne og innse at det de gikk med på i avtalen, ikke holder mål.
De stikker hodet i sanda og later som om det de har gjort har bedret noe. Det ser vi jo at antallet som blir sendt ut øker voldsomt og værre skal det bli.

Å stille krav om at «foreldrene som hovedregel har medvirket til å avklare egen identitet og bidratt til å muliggjøre retur er en innstramming i forhold til dagens regel. Noas, Redd Barna, Barneombudet og Antirasistisk senter har reagert på dette. Dette er ikke en åpning men ett nytt innvandringsregulerende hensyn, stikk i strid med alt som er lovet.

Når det gjelder punktene om å vektlegge at barna har fått tilknytning til Norge etter land tid, er detteakkurat det samme som nevnt i UNEs praksisnotat om lengeværende barn i dag, i rundskrivet til UDI om hvordan disse sakene skal vurderes og i Barn på flukt-meldinga fra 2012. Altså akkurat de samme momentene som vurderes i dag.

At et avslag skal være barnefaglig forsvarlig høres bra ut, men hva betyr det? Termen «barnefaglig forsvarlig» har ikke noe juridisk innhold nå. Det er et ord de har funnet på og som ingen kan si hva betyr.
Så lenge det ikke står klart at hensynet til barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn, vil vi ikke få en varig bedre løsning.
SV er klare til å bidra til det og fremmer gjerne forslag sammen med Venstre og KRF om saken.

03

11 2014