Er 6 kirkeasyllanter farligere enn tusen voldtektsmenn?

 

Det er all grunn til å spørre om det etter onsdagens spørretime i Stortinget.
Der hisset Justisministeren seg skikkelig opp, da jeg i spørretimen konfronterte ham med at kirkeasylanter jeg har møtt har vært livredde kvinner og noen menn. De har fryktet for livet, men ikke blitt trodd av forvaltingen. Noen har vi klart å samle inn penger til, og i retten har de vunnet. Forvaltningen tok feil. Noen har etter årelang kamp fått bli i Norge. Men justisminister Anundsen glødet i sin iver etter å male fanden på veggen, og framstille disse 6 voksne og det ene barnet som i dag sitter i kirkeasyl, som et alvorlig kriminalitetsproblem politiet absolutt skal bruke tid og krefter på.
Som om det ikke nok av farlige voldsmenn, ranere og narkolangere som burde prioriteres av politiet hvis det er vår alles trygghet han er opptatt av.

Debatten om kirkeasyl deltar Anundsen gjerne i med stor patos, også offentlig. Taust har det derimot vært fra både ham og likestillingsminister Horne i debatten, reist av psykiater Brattlie om voldtekt. Brattlie har reist spørsmål om det å voldta sovende kvinner, eller å bli voldtatt av en av sine nærmeste, er mindre skadelig. Ja hun antyder til og med at offeret skulle få det bedre hvis en tok på seg deler av skylda. Men dette har Justisministeren ikke funnet grunn til å mene noe om. Konfrontert med sin taushet i saken, svarer han arrogant at han bare deltar i debattene han selv velger. Ja vel, da vet vi at han prioritere vekk å engasjere seg i noe av den alvorligste kriminaliteten som finnes.

Uhørt, respektløst og farlig.

I fjor kom undersøkelsen som viser at sjokkerende mange deler synet om at voldtatte må ta deler av skylda. Når vi ser det sammen med tallene fra NKVTS-undersøkelsen som viser at nesten 10 prosent av kvinnene og 1 prosent av mennene sier de er blitt voldtatt, er det meget alvorlig. *OG Anundsen var sjokkert over tallene.
Evner ikke justisministeren å se dette i sammenheng? Forstår du ikke at nettopp du må ut å si at det er uakseptabelt å legge skyld på offeret, at ingen blir voldtatt fordi de fulle, men fordi noen voldtar, at det å bli voldtatt i hjelpesløstilstand av en du kjenner er knusende for tryggheten?

Du må si det hver gang, fordi dine ord veier tungt og kan flytte holdninger og påvirke hva politiet prioriterer.

Å ikke delta i debatten vil kunne oppfattes som mangel på interesse og åpenhet for de hårreisende synspunktene som fremmes.

Anundsens iver i kirkeasylsaken og hans rungende taushet i saken om voldtekt er påfallende.
For heller ikke justisministeren mener vel at 6 kirkeasylanter er farligere enn tusenvis av voldtektsforbrytere?

08

05 2014