Fagbevegelsen vant over NHO i Høyesterett

Seier for likebehandling
– Jeg og SV vil gratulere fagbevegelsen med denne helt avgjørende seieren i Høyesterett. Å sikre at avtalefestede rettigheter som fri kost, losji og reise også gjelder for tilreisende arbeidere uten tariffavtale, er nødvendig forå sikre likebehandling. Dette prinsippet, kalt allmenngjøring av den norske tariffavtalen, mente NHO var i strid med EØS-avtalens prinsipper om fri flyt av arbeidskraft, og har begynt et voldsomt kjør mot norske lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er seieren så viktig og det er viktigere enn noen gang med en fagbevegelse som står opp slik Fellesforbundet og LO her har gjort.

– Nå får vi håpe at NHO roer seg ned, men trolig får vi sak etter sak der de vil svekke norske lønns- og arbeidsvilkår med EØS avtalen som begrunnelse. Derfor mener SV at norske det er viktig å slå fast at tariffavtaler og norsk arbeidsmiljølovgivning skal vernes mot svekkelser gjennom EØS.

05

03 2013