Foreldrepermisjon for alle

Noen foreldre kan få nesten en halv million kroner i foreldrepenger. Andre får bare 35.000. SV vil at derfor at de som i dag får minst skal ha rett til foreldrepermisjon med minstestønad på 164 000 kroner.

Alle barn må få rett til at foreldrene har permisjon sammen med dem.

Denne uka fikk vi utredningen til Likestillingsutvalget. De påpeker at det er en helt urimelig at noen mister muligheten til å være hjemme med ungene sine det første året. Hele familiepolitikken er basert på at foreldrene selv tar seg av småbarn det første leveåret, da må alle ha rett til foreldrepermisjon. Først andre året får småbarna tilbud om barnehageplass.

SV har kjempet fram mye bedre pappapermisjon, og det er bra. Nå må vi sikre en rettferdig foreldrepermisjonsordning for alle familiene. Engangsstønaden har stått stille i flere år, det bør endres. Den er viktig for mange vanskeligstilte småbarnsforeldre og det er urettferdig at disse familiene får så lite sammenlignet med de som har rett til foreldrepenger. Derfor støtter jeg Likestillingsutvalgets forslag om en mer rettferdig foreldrepermisjonsordning.

Lenge har politikken mest diskutert fordeling av permisjon mellom mor og far, nå må vi begynne arbeidet for de som ikke får permisjon i det hele tatt. Uføretrygden, alderspensjon og andre trygdeytelser har en minstesats, alle skal ha en ytelse man kan klare seg på. Jeg vil jobbe for at det samme innføres for foreldrepenger.

26

09 2012