Grovt løftebrudd om attføring fra Arbeidsminister Eriksson

Grovt løftebrudd med mer anbud i attføring fra arbeidsminister Eriksson FrP

Robert Erikosson lovet som leder av Stortinget arbeids og sosialkomite å ikke anbudsutsette mer attføring. Det var rent lureri.
Nå viser han hva han står for, nemlig å kommersialisere og gjøre butikk av den attførina vi til nå har samarbeidet med bla Attføringsbedriftene og andre som ikke tar utbytte til eiere og på den måten spiser av pengene som skulle gå til attføring og tiltak til folk som sliter med å få jobb.
Eriksson trakk tilbake den Rødgrønne regjeringens stortingsmelding om arbeid, som slo fast at det ikke skulle anbudsutsettes mer, og nå slapp han katta ut av sekken. Eriksson viser at han har seilt under falskt flagg i mange år og at anbud er viktigere enn kvalitet på tilbudet til arbeidsløse.

SV står fast på at Attføring er en velferdsoppgaver og ikke et lukrativt forretningsområde for private forretningsdrivende.
Kommunene eier Attføringsbedriftene, tar ikke utbytte, bruker pengene til å bygge opp bedre kvalitet og kompetanse til beste for brukerne. Å sette dette ut på anbud er å kaste vekk denne kompetansen og sette private eieres ønske om å tjene penger forran de arbeidsløses interesser.

Flere organisasjoner og stiftelser driver god attføring. Fontenehustet , Pøbelprosjektet, sosiale entreprenører, mental helse med sine brukerstyrte sentre, er gode eksempler på krefter vi må samarbeide mer med. Det må brukes valitetskontrakter det kompetanse bygges opp og forblir i offentlig tjeneste. SV ønsker ikke et større innslag av anbud, men vi ønsker bredt samarbeid med alle som vil bidra og at de som skal drive med attføring og tiltak jobber tett med ordinært arbeidsliv der det er rett for den enkelte.

27

04 2014