I år er SV-stemmen ekstra viktig

På mandag er en stemme til SV her i Hedmark ekstra verdifull. Et sterkt SV trengs for å bremse de farlige klimaendringene. Et sterkt SV er nødvendig for å sikre at folk kan være trygge på å ha nok å leve av når sykdom rammer. Jeg ber deg sende en ekstra tekstmelding til en mulig SV-velger, ta en prat med naboen og dele en oppfordring på Facebook om å stemme SV.

Nå kan det faktisk stå på en eneste stemme når det skal avgjøres om det blir ett SV-mandat eller to til Høyre.

Jeg er bestemor til fire. Jeg vil at vi alle skal kunne se barnebarna våre i øynene og fortelle dem at vi gjorde alt vi kunne for at jorda skal være et godt sted å bo for dem, og for alle mennesker. At vi fikk Norge til å gå fra oljeavhengighet til fornybarsamfunnet. Jeg ber om din stemme for å kunne fortsette det arbeidet.

Vi skal dele på det vi har. For SV ligger det å ta ansvar for hverandre til grunn for alt vi gjør. Derfor jobber vi for at den som eier og tjener mye, skal bidra til at den som eier lite og tjener dårlig får det som trengs for å leve et godt liv. På samme måte som vi fordeler rettferdig mellom folk, vil vi fordele rettferdig mellom landsdeler, kommuner og lokalsamfunn. Når Bærum er rikt skal de dele med Løten og Tynset som har mindre. Deler vi mer, skaper vi mer og samfunnet blir bedre for alle.

Høyresida har varslet at kommuner som har store skatteinntekter skal slippe å dele med kommuner som har lite. Da taper hver eneste kommune i Hedmark. Det blir mindre til barnevernet, mindre til barnehagene, mindre til omsorgen og mindre til gode skoler.

Folk må få velge selv om de vil bo i Trysil, på Rena, i Oslo eller i Bærum. Mindre penger til distriktene er mindre frihet til å bo der du vil. Hvis kommunen er fattig kan den ikke bidra til etablering arbeidsplasser eller ha noe å tilby folk som har lyst til å flytte dit. Dette er viktig for frihet og valgfrihet. Folk i Trysil eller på Rena så skal du ha like god velferd som i Bærum.

SV vil ha levedyktige kommuner og lokalsamfunn over hele fylket vårt. Da må vi satse på toget. SV har tredoblet investeringene i tog, nå har vi fått en avtale om å firedoble. SV setter strøm på Solør- og Rørosbanen, utbygging av InterCity og modernisering av Kongsvingerbanen aller først. De andre partiene påstår de har penger og rom for alle mulige prosjekter, men det er bare SV som tør si at det er toget og gode bruksveier i distriktene som må komme først om klimaet skal reddes og folk og gods komme fram.

SV vil jobbe for en skole der ungene både lærer og trives. Vi har innført 600 nye lærere i ungdomsskolen denne høsten, fordi vi vil at lærerne skal ha tid til hver eneste elev. SV vil innføre en regel om at det skal være maks 15 elever for hver lærer i første til fjerde klasse, og maks 20 når elevene er eldre enn det. Både Høyre og FrP har foreslått å fjerne de 600 lærerne. SV vil ha flere lærere, karakterfri barneskole, mer valgfag og praktisk skole. Da må vi bruke pengene på barn og unge, ikke på skattelette til millionærer.

Valget handler både om store og om små spørsmål. Det handler om retningen hele Norge skal gå i. Det handler om livsvilkårene til bonden i Sollia og ressursene til Nav i Kongsvinger, det handler om flere eller færre ansatte i barnevernet, om valget mellom enda flere lærere eller å kutte i skolen. Men valget handler også om Norge skal ta ansvar i verden, om å støtte folk og bevegelser i fattige land til å ta makt over egne liv, om å sørge for at Norge ikke er et haleheng til et aggressivt USA.

Nå er det valg mellom velferd eller velferdskutt, det er valg mellom rettferdighet eller mer til de rikeste. Hver eneste stemme teller. Nå betyr det veldig mye om du får til å overtale en nabo eller en kollega, for hver eneste stemme til SV kan være den som avgjør om det er oss eller Høyre som vinner plass på Stortinget.

Jeg vet at mange har en sterk lojalitet til eget parti, men noen ganger bør en også tenke over om stemmen blir brukt klokt for å hindre politiske hovedmotstandere i å få makt. Da er en stemme til SV et godt taktisk valg. Hver eneste stemme til SV er også en stemme mot at FrP og Høyre skal få gjennomføre harde kutt for fattige og syke og åpne for grenseløs oljeboring, uten hensyn til klima, fisk eller miljø.

Derfor er det så viktig at det står SV på stemmeseddelen din på mandag.

07

09 2013