Kjipere enn kutt i Den kulturelle spaserstokken går det vel ikke an å være.

 

Regjeringen fjerner penger til den kulturelle spaserstokken.

De ansatte i eldreomsorgen skal visst nå også danse, synge, spille teater og stå for alt selv.

De gjør så godt de kan. De jeg kjenner både synger en trall og tar en svingom innimellom svært krevende arbeidsoppgaver. Men å  ikke unne gamle noen kulturelle opplevelser av proffe utøvere, noe som kan løfte hverdagen litt, er noe an det aller småligste jeg i mitt politiske liv har sett.

I ulike kommuner er det ulike tilbud, men felles er at dette er kjærkomne tilbud og det kunne gjerne vært mer.

Høyre og FrP fortjener å stå sikkelig i gapestokken for dette kuttet.
 

 

Her er fordelingen av penger i år. Til neste år har FrP og høyre ikke råd.

 

 

Kommunene i Hedmark gis hver en grunnstøtte på 20.000,- kroner til arbeidet med Den kulturelle spaserstokken. De resterende midlene på 1.161.000,- kroner fordeles kommunevis etter antall eldre fra og med 67 år.

 

Fordelingen

Alvdal 35.192.-, Eidskog 61.580.-, Elverum 130.916.-, Engerdal 30.368.-, Folldal 56.468.-, Grue 56.468.-, Hamar 194.528.-, Kongsvinger 123.320.-, Løten 61.760.-, Nord-Odal 53.948.-, Os 32.168.-, Rendalen 35.840,-, Ringsaker 198.632.-, Stange 126.812.-, Stor-Elvdal 38.792.-, Sør-Odal 63.020.-, Tolga 30.368.-, Trysil 68.132.-, Tynset 51.212.-, Våler 47.360.-, Åmot 46.892.- Åsnes 77.816.

 

Spillemiddeloverskuddet

Den kulturelle spaserstokken finansieres av Helse- og Omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap. Kulturdepartementets andel finansieres av spillemiddeloverskuddet og fastsettes i kongelig resolusjon.

 

Gode kunst- og kulturprosjekter

Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom

kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

 

Statlige føringer

Tilskudd skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres. Det blir ikke gitt tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling. Det er kommunene som har anledning til å søke.

 

Tiltakene som får støtte skal være gjennomført innen 31. desember påfølgende år.

Hva har Gunnar Gundersen og Tor Andre Johnsen å si til de gamle som mister et lite lyspunkt i hverdagen? Hvorfor er skattelette til oss som er høytlønte viktigere enn dette?
 

03

11 2014