La 2014 bli det gode klimaåret.

image

Vannfotball er sikkert gøy, men skiføre i jula er bedre. 2014 må bli året da vi tar klimaproblemene på alvor.

Å gjøre det vil ikke påføre oss og etterkommerne våre vondt. Det skader ingen. Å ikke gjøre det vil derimot kunne bety katastrofe. Derfor er eksempelvis elektrifisering av Rørosbanen så viktig. Å å godeste over på bane er god klimapolitikk, bedre trafikksikkerhet og betyr mye mindre slitasje på vegene. Å kutte bompenger slik H, FrP, Venstre og KrF gjør, er feil bruk av penger.

Derfor kan vi ikke gjøre oss mer oljeavhengige, men må satse mye mer på fornybare råvarer, slik som tre og biomasse. Gjør vi ikke de raskt, kommer vi som land i bakleksa og Hedmark taper mye. Derfor er det ikke bra at alle de borgerlige partiene er så slepphendte med oljepenger og at de kutter støtte til produksjon av skogsflis for eksempel.  Skogsflisa er en viktig ressurs for næringa , for kulturlandskap og for klima. Skogsflis blir til varme og utgjør 8 av de 15 twh fornybar som skulle komme fra bioenerigi. Men H, FrP , Venstre og KrF kutter og alt bremses opp.  Dette er eksempler som viser en faretruende dreining mot mindre klimahensyn fra de som har makta.

Kanskje noe av det viktigste vi kunne gjøre er å bestemme oss for at oljefondet skulle brukes til investere i forskning, utvikling og drift av fornybare varer. Det er det som gjør at framtida kan bli trygg og ikke noe er vel viktigere enn det.

31

12 2013