Må kjenne igjen høyrepolitikk

Spørsmålet er ikke hva Ap og Høyre mener om EØS, spørsmålet er hvilken retning regelverket EU lager driver oss i. Alt det EU finner på plager selvsagt ikke Høyre, men AP må ta dette på alvor og avklare viktige prinsipper om fremtiden til norsk arbeidsliv og norsk velferd.

Det er høyrepolitikk som truer arbeidstakernes rettigheter i Norge, det er SV og Ap enige om. Da må vi gjenkjenne høyrepolitikken og stoppe den, uavhengig av om den leveres av Høyre og FrP eller om den kommer via EU og EØS. Det er her Arbeiderpartiet lar EU få en forrang som er farlig.

Vi må sikre at EU ikke kan svekke norske lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljøloven, arbeidsretten eller gripe inn i tariffavtaler. Og vi må slå fast at EU ikke kan sette til side ILO-konvensjoner. Hvis vi kunne vært enige om dette hadde mye vært gjort. En slik avklaring må forplikte også når EØS presser oss.

SV mener Norge må si nei til høyrepolitikk uansett om den kommer fra Erna Solberg eller fra Brussel. Det burde alle regjeringspartiene være enige i.

19

12 2012