Mange flere lærere får etterutdanning.

Etterutdanning av lærere er veldig viktig for at elevene skal få god nok skole.

Etter at staten tok på seg en større del av regningen for videreutdanning av lærere, har 20 prosent flere lærere fått innvilget kurs og alle søknader er innfridd.
– Faglig dyktige lærere med oppdatert kunnskap er avgjørende for kvaliteten i skolen. De etterutdanningene flertallet søker seg til er leseopplæring, matematikk, engelsk og norsk, samt kurset «ledelse i skolen».
1.905 lærere har fått godkjent sine søknader om videreutdanning i år. Det er en økning på 20 prosent siden regjeringen la om ordningen for videreutdanning av lærere før opptaket i 2012.

579 rektorer og skoleledere har i år fått plass på rektorutdanningen.

Før måtte kommunene betale 40 prosent av kursutgiftene, slipper de nå med 25 prosent.

Vi varslet i budsjettet at vi ville omprioritere midler dersom kommunene søkte for flere plasser enn i fjor. 

Alle søknadene fra kommunene til staten blir innfridd, men vi skulle gjerne hatt flere søknader å innfri.  Kommunene må også s viktigheten av at lærerne får videreutdanning og prioritere dette. 

25

04 2013