Mer valgfrihet for mer læring.

Når skolen starter opp i høst, har ungdomsskoleelevene i 8 klasse større valgfrihet, og møter nye fag som kan skape interesse for og evne til innovasjon. I løpet av de neste 2 åra vil alle i ungdomsskolen få valgfag.
Men Høgre som vanligvis roper høgt både om innovasjon og valgfrihet, er i mot.

Valgfagene appellerer til innovasjon og skaperevne. Det er tema som design og redesign, teknologi i praksis, forsking i praksis og produksjon av varer og tjenester. Nye tilnærmingsmåter til nyttig kunnskap og mestering og ferdighet.

Ved å gjøre undervisningen mer variert og praktisk økes motivasjonen for til å lære for mange, også skoletrøtte elever.
Kreative og handlekraftige medarbeidere er kanskje det viktigste konkurransefortrinnet næringsliv og offentlig sektor kan ha. Det vi skal leve av i framtida vil kreve innovasjon og omstilling, og skolen må legge grunnlaget for å møte denne utviklinga.

Gode kunnskaper i basisfagene er helt avgjørende. Derfor er det laget en ny 5 årig strategi for bla å heve nivået i regning, lesing og skriving spesielt .
Det er lettere å forstå hvorfor en må kunne lesing, skriving og regning godt hvis en forstår hva en kan bruke det til. Det er nettopp her de nye valgfagene kommer inn. Ved å løse konkrete oppgaver som elevene har interesser for, lærer de også basisfag, samtidig som en utvikler kreativitet og innovasjonsevne. Og dette vil gi elevene bedre forutsetning for å velge retning i videregående skole.
OG, ja det er et poeng at elevene trives. Hvem lærer vel best hvis en vantrives, ikke finner mening med det en driver med eller er redd hver dag.

22

08 2012