Mot vikarbyrådirektivet

SV går mot EUs vikarbyrådirektiv fordi det kan svekke vernet av de faste ansettelsene. Arbeiderpartiets representanter i regjeringen velger å se bort fra tydelige råd fra fagbevegelsen om at direktivet kan svekke arbeidsmiljøloven. Det er uheldig at regjeringen ikke kunne stå samlet i denne saken og avvise direktivet.

Høyresiden i norsk politikk har omfavnet dette direktivet, mens SV sammen med LO, YS, Unio og etter hvert Sp sier klart nei. Saken skal behandles i Stortinget i løpet av våren, jeg regner med stort engasjement fra fagbevegelsen mot at direktivet blir vedtatt med støtte fra høyresiden.

Regjeringen vil nå foreslå en tiltakspakke for vikarer. Den har SV vært en pådriver for. Det blir viktig å sikre så mange som mulig faste jobber videre, samtidig som vi jobben nå å få til en tiltakspakke som sikrer vikarene best mulig.

Det kan være lett å få inntrykk av at vikarbyrådirektivet er det som sikrer en tiltakspakke for vikarene. Det stemmer ikke. Formålet med direktivet er å utbre vikararbeid og få flere bemanningsbyråer. Det vil gi færre faste ansettelser og mer usikkerhet.

SV går inn for en rekke tiltak for å sikre vikarers situasjon. Blant annet at de som leier inn vikarer får ansvar for at vikarene får lovlig lønn og arbeidstid, også kjent som solidaransvar.

Videre vil SV at ansatte gis rett til å vite hva slags lønns- og arbeidsvilkår vikarene har, slik at det blir mulig å avsløre utnytting og ulovlighet, gjennom innsynsrett, og at fagforeninger.dette er ikke tiltak som høyrepartiene vil støtte.

Det er fortsatt mulig for Arbeiderpartiets representanter å velge å støtte arbeidstakerne i Norge sammen med LO, Unio, YS og SV. For SV er det uaktuelt å støtte den svekkelsen i arbeidsmiljøloven som direktivet kan føre til.

Innlegget har stått på trykk i flere aviser.

13

03 2012