Regjeringa vender ryggen til krigsskadde barn.

 

Nå ber FN oss om å ta mot familier med krigsskadde barn fra Syria. Regjeringen sier nei og vil bare ha uskadde og friske flyktninger.
Norge sier nei til syriske flyktninger som er “for syke”. Fra før har regjeringen redusert det lave antallet krigsflyktninger de rødgrønne la opp til. Og de har kombinert det med det mest smålige grepet jeg kan huske fra min tid i rikspolitikken: kravet om at familier som får komme til Norge må være samlet, så ikke et bortkommet barn eller en savnet far skal dukke opp og kreve familiegjenforening.

Det er det så hjerteløst og kynisk at jeg ikke finner ord.
I all sin grellhet ser vi nå konsekvensen av avtalen mellom Regjeringen, Krf og Venstre om å bare ta mot de ” mest integrerbare” og bare familier som er samlet. Slik politikk har ingen hatt før og det vi ser nå er konsekvensen av hva de vil.
Nå må det bli slutt på dette spillet om å ta mot krigsskadde flyktninger fra Syria og å late som de trenger nytt vedtak i Stortinget for retningslinjene og skylder på forrige regjering.

Og det forferdelige er at KrF og Venstre kunne fått flertall for sitt syn, hadde de villet. De sitter jo ikke i denne regjeringen, allikevel lar de seg kue på kjernesakene.

Krig skader mennesker. Alle vet at i krig splittes familier og folk, også barn skades på kropp og sjel. Skal de som rammes av det nektes å komme, mens de heldige som ikke har savnede familiemedlemmer og er uten men’, prioriteres? Det er en skammelig regel disse partiene vil ha. Det er kun en grunn til en slik regler regjeringen, Venstre og Krf er blitt enige om og det er å hindre at det kommer en person mer enn kvoten. Den må endres og gjør ikke regjeringen det selv, vil SVselvsagt fremme nye forslag om dette når Stortinget samles.

Det viktigste må være å hjelpe de som trenger det mest og vi har bedre råd enn noen andre til å hjelpe dem og sikre kommunene penger til å klare jobben.

20

08 2014