regjeringen sendte ut asylbarna, nedprioriterte å sende ut kriminelle.

image

10 februar er det høring på SVs to forslag om lengeværende asylbarn.

Forslag 1:

Sv har fremmet forslag om at de lengeværende barna som er sendt ut før nytt regelverk kom på plass, må få behandlet saken sin på nytt nå.

Avsløringene om hvordan regjeringen har holdt alle for narr med de ikke har prioritert å kaste ut familiene

Regjeringen snakker  ikke sant når de påstår at de prioriterer å bekjempe kriminalitet.
Det de gjør viser at høye returtall på asylsøkere er viktigere enn å bekjempe kriminalitet. Det er ikke ulovlig å søke asyl. Det er en menneskerett. Det er heller ingen trussel mot vårt samfunn at folk ønsker å komme hit for å skape seg et godt liv. Det har folk gjort i all tid og det er ikke kriminelt. Det er kriminaliteten til enkeltmennesker som skader oss som må tas og som politiet må prioritere. Der svikter Regjeringen . *Og disse barnefamiliene som nå er kastet ut for å få høye tall på returstatestikken og hindre at de får saken sin prøvd mot nytt regelverk, viser at de har holdt sine samarbeidspartene for narr.

Forslag2:

forslag om at de barnefamilier som er sendt til Afgahnistan selv om både FN og UDI advarte, må få komme tilbake.

Barna vi har sendt til Afgahnistan må hentes hjem.

Saken viser at Anundsen ikke har brydd seg om annet enn høye returtall og at advarsler fra FN og Afgahnistan ikke ble tatt på alvor.

Flere av de lengeværende barna ble sendt til Afgahnistan på tross av at både FN advarte og Afgahnistan advarte mot retur for familier og I Landinfos temanotat om humanitære forhold i Afghanistan av 4. juni 2014 sies det at antall internt fordrevne mennesker har økt og de viser til tall fra UNHCR om at majoriteten av internt fordrevne bosetter seg hos slektninger, men de siste 22 pst. bosetter seg i «informal settlements».
Spesielt kvinner og barn i de uformelle bosettingene er svært utsatt. Det ble registrert over 100 dødsfall i bosettingene i løpet av vintrene 2012–2014, hvorav de fleste var barn. Dette er meget alvorlig og det er til slike familier SV har fremmet forslag om at vi må hente tilbake til Norge.

Dette har ikke fått en eneste alarmklokke til å ringe hos Anundsen. UDI ba om praksisendring i juni. De påpekte at en rapport fra 2012, skrevet på oppdrag for Flyktninghjelpen, viser til at internt fordrevne jenter kan være sårbare utsatt for tidlige ekteskap inngått med tvang.

 

Det er høring på begge sakene 10 februar.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-046/

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-047/

04

02 2015