Rydd opp selv

Vårens Adecco-skandaler viser at kommuner og dårlige bedrifter slipper unna utnyttelse av sine ansatte. Det er tid for å rydde opp. Når kommuner har konkurranseutsatt tjenester for å spare penger på lønn og pensjon kan det ikke være noen overraskelse at folk får for lave utbetalinger og betingelser som er dårligere enn tariff.

Kommuner der slikt oppdages, som Oslo og Rælingen, må rydde opp selv. Det må være klart at når ansatte ikke får den lønnen de skulle hatt må kommunen først sørge for å erstatte tapet til den enkelte før de så krever pengene tilbake fra Adecco og andre. Det kan ikke være den enkelte renholder eller sykepleier som skal tape på dette. Kampen om kronene får stå mellom kommune og bedrift.

Det er tid for å styrke kommunenes ansvar. SV vil derfor foreslå å innføre solidaransvar for kommunene: har ansatte i firmaer kommunen kjøper tjenester fra fått for lav lønn eller pensjon skal kommunen stå ansvarlig overfor de ansatte. Det vil tvinge frem mindre privatisering og bedre kontrakter nå privatisering brukes.

21

02 2012