Sosialt arbeid nytter

Debatten om sosialhjelp preges av kunnskapsløshet og politiske standpunkter som baseres mer på fordommer enn fakta.

Logikken til Høyre er motsatt for fattig og rik: Der den fattige skal ha mindre for å jobbe mer må den rike få mer. At mennesker er så forskjellige må man nesten være høyremann for å skjønne. Det er all grunn til å diskutere hvordan folk som mottar sosialhjelp har det, hvorfor de trenger denne hjelpen og hva vi kan gjøre for å sikre at flest mulig kommer i arbeid eller utdanning. Men da må en først sjekke virkeligheten for de det gjelder, hente kunnskap hos dem som gjør jobben og fører tilsyn og ikke bygge på fordommer og gammel syning. Godt sosialt arbeid nytter nemlig.

Hva sier forskningen? Studier fra Høyskolen i Oslo viser at de fleste som mottar sosialhjelp er syke, svært syke. De skal straffes med mer fattigdom om Høyre får viljen sin. Mange har økonomiske og sosiale problemer som gjør at de trenger hjelp for å komme seg over kneika. Det vi trenger er en politikk som virker. Altfor få kommuner tilbyr i dag meningsfull aktivitet eller egnede jobbmuligheter. De som gjør det, lykkes.

Røe Isaksen har nok ikke selv tatt turen til et Nav-kontor, for da ville han visst at det ikke bare er å møte opp på dørstokken og få sydd puter under armene. Hvis kommuner deler ut penger til folk som er friske og har jobbtilbud er det ikke i tråd med loven. Kravene i den er nemlig strenge og de som bryter den må selvsagt straffes.

Høyre velger å mistenkeliggjøre alle som er i krise i stedet for å basere sin politikk på kunnskap. Det Høyre driver med er et stygt forsøk på å sette de som har det trygt økonomisk opp mot de aller fattigste i samfunnet vårt. Høyre velger å sparke folk som har det vanskelig og de velger å drive politikk basert på fordommer. Det er stygt å drive symbolpolitikk med syke og fattige som ofre. Det burde selv Høyre holde seg for gode til.

Innlegget var på trykk i Dagsavisen 23. april 2012

23

04 2012