Sv er uenig i FrPs forslag om å fjerne barnetrygden.

Å fjerne barnetryden og gi skattelette isteden, vil ramme de barnefamiliene i Norge med de laveste inntektene, slik som studenter og trygdede med minsteytelse og mange kvinner med lave inntekter. de vil tape mye penger fordi de betaler lite eller ingen skatt nå og da virker ikke fradrag verken i skatt eller inntekt. Har du et lån med avdrag for renter og det har jo de fleste, vil vi se at enda flere vil miste verdien av barnetrygden.

Utenlandske arbeidstakere betaler også skatt i Norge, så hvordan et forslag om skattefradrag skulle kunne hindre at utenlandske arbeidstakere skulle få samme fordel er veldig uklart, for egne skattefradrag til nordmenn er jo heller ikke lov i følge EØS, som for forøvrig FrP var for, og rettigheter en opparbeider seg ved arbeid i Norge skal ikke gjøre forskjell på folk.

SV helt uenig i forslag som kan føre til at kutt i barnetrygden slik at de fattigste barnefamiliene rammes, slik dette FrP forslaget gjør. Det vil slå veldig sosialt skeivt ut. Familier med mange barn eller enslige forsørgere burde få økt barnetrygd og all avkorting av sosialhjelp mot barnetrygden burde fjernes.

27

08 2012