SV foreslår eget dyretilsyn.

imageDet er behov for et eget dyretilsyn, skilt ut fra Mattilsynet.
Dyrevelferd er meget viktig og det trengs økt oppmerksomhet og en etat som har særlig ansvar for dette.

-Dyr har en egen verdi. mattilsynet har for mange oppgaver. Dyr trenger et eget tilsyn som skal ha dyrevern som hovedoppgave. Da kan de gjennomføre langt flere kontroller enn det Mattilsynet rekker i dag. Et eget dyrevernfaglig miljø vil også kunne komme med flere forslag og innspill til bedring av dyrehold og dyrs velferd generelt.

Et slikt tilsyn, Statens Dyrehelsetilsyn, hadde man fra 1996 til 2004. Dette gikk inn i Mattilsynet da dette ble opprettet i 2004.

SV mener det er nødvendig å styrke dyrevelferden, både hos de som driver profesjonelt dyrehold og for de dyrene som lever i private hjem. Det er viktig at folk har kjent sted de kan kontakte når de mistenker at dyr blir behandlet dårlig, vi tror ikke dagens ordninger fungerer godt nok til det. Vi ønsker oss et Dyreverntilsyn fordi det kan få en tydelig offentlig rolle og være et naturlig sted folk kan melde bekymringer til.

17 juni 2014  behandles jordbruksoppgjøret i Stortinget.
Da fremmer SV forslag om at Regjeringen må etablere et Dyretilsyn.

Karin Andersen
Stortingsrepresentant SV
Mobil 93063669

16

06 2014