SV kjemper for de seriøse arbeidsgiverne

Arbeidsgivere som jukser med skatten, som underbetaler folk eller lar være å sikre sine ansatte mot farer på arbeidsplassen ødelegger for ærlige og seriøse arbeidsgivere. Høyres Gunnar Gundersen ser ikke ut til å innse alvoret i dette og er villige til å ta risikoen på at det fortsatt skal være store penger å tjene på sosial dumping jobber. Det er næringsfiendtlig politikk.

Ved bruk av det vi kaller sosial dumping vil lovlydige og ærlige arbeidsgivere bli slått ut av kjeltringene, med mindre vi stopper de som ødelegger. SV vil støtte og styrke alle ærlige og lovlydige norske arbeidsgivere, derfor trengs det skarpere lut i kampen mot sosial dumping. Sosial dumping går ofte først utover utenlands arbeidskraft, men også utover mange andre som jobber i yrker der statusen er lav og få er organisert.

Med mer dumping vil lønningene til alle ansatte presses ned, det vil svekke inntektene til vår felles velferd og vil gjøre arbeidslivet mer risikofylt. Fordi arbeidslivet med sterke organisasjoner, sterk arbeidsmiljølovgivning og gode lønnsavtaler er en så avgjørende for rettferdig fordeling både av makt og penger i vårt samfunn, vil alt som svekker dette forandre samfunnet og skape større forskjeller.

Sosial dumping er ekstremt lønnsomt for kjeltringene. Risikoen for å bli tatt må økes og reaksjonen må stå i forhold til gevinsten. Gjennom erfaringer, blant annet i bygg- og anleggsbransjen og ellers i arbeidet mot sosial dumping er det blitt tydelig at vi trenger sterkere virkemidler enn det lovene gir grunnlag for i dag. Derfor foreslår Regjeringen at Arbeidstilsynet skal kunne skrive ut gebyrer opp til 1,2 millioner kroner. Det er ikke riktig som Høyres Gunnar Gundersen skriver at dette vil true rettsikkerheten. Har du fulgt loven og betalt lønn og overtid i tråd med avtaler, har du ingen ting å frykte og det er selvsagt klagemuligheter til overordnet myndighet ved gebyrvedtak, og vedtaket vil også kunne prøves for domsstolene.

Høyre har hele tiden vært mot de viktigste tiltakene mot sosial dumping. De mener kanskje at sosial dumping ikke er svært alvorlig for i Stortinget har de begrunnet sin motstand med at arbeidstakerne skal tiltakene hindrer konkurranse på lønn, med andre ord skal de gå ned i lønn for å få og beholde jobben. De synes å mene at renholdere, snekkere, hotell- og restaurantarbeidere og sjåfører tjener for mye, og de vil bruke konkurransen fra utenlands arbeidskraft til å presse lønningene ned.

Da får vi et samfunn med større forskjell på folk og det har jo alltid vært Høyres mål, så det er ikke så oppsiktsvekkende. Verre er det at lovlydige arbeidsgivere vil tape kampen mot kjeltringene, hvis Høyre får viljen sin og la det skure med tiltak i kampen mot sosial dumping.

Publisert i flere aviser i januar 2012.

21

02 2012