SV vant kampen for strøm til Utsira.

imageSV FIKK FLERTALL FOR REN KRAFT TIL UTSIRA.

Flertallet på Stortinget har i dag blitt enige om at hele kraftbehovet til plattformene på oljefeltene på Utsira skal dekkes med strøm fra land. Enigheten kom etter at SV har fremmet et forslag om dette.
Statoil og Høyre/FrP regjeringen ville vente, selv om strøm på plattformene må på plass skal vi klare å få våre CO2 utslipp ned.
Utslipp fra gasskraftverkene på plattformene er årsaken til at nesten en tredjedel av Norges CO2-utslipp kommer fra olje- og gassutvinningen på sokkelen.
SV fikk med seg AP, SP, Venstre og KrF på å pålegge olje- og energiministeren som ikke har tatt gjort noe for å nå Norges klimamål, marsjordren om at Usiraområdets kraftbehov skal dekkes med ren kraft fra land.
Nå må vi passe på at det skjer i praksis også, og SV er klare og har invitert de andre partiene til å gjøre det samme i jordbruksforhandlingene. Stortinget må ta ansvar for klima og maten når Regjeringa ikke tar ansvaret.

16

05 2014