Sv vil ikke ha straffeskatt på sykdom.

For Høyre er det tydeligvis ikke nok at folk er syke, de skal ha straffeskatt også. Nå foreslår nemlig Høyres Torbjørn Røe Isaksen straffeskatt for sykdom. 
Det er helt utrolig hvor lite Høyre forstår av hvorfor noen ikke er i arbeid. De kan da ikke selv tro på at folk blir friske, slutter å være uføre eller gamle eller får jobb hvis de får skattelette? 
Typisk er det for Høyre  å ta fra de har strevsomt liv og gi til de aller rikeste. 
Å sikre folk nok å leve av når helsa svikter og problemene blir så store at det ikke er mulig å få jobb, er grunnleggende for SV. Menneskeverdet skal være viktigst. Og da trengs det mer til de som har minst og ikke til de som har mer enn nok. Og da vil flere klare å komme seg også. 
SV vil derfor jobbe for at flere skal få mulighet til å få bedre tilpasset tiltak, opplæring og jobbe for lønnstilskydd slik at flere med varierende helse og arbeidsevne kan være i jobb når de kan. 

Mens SV vil at syke skal ha trygghet og stabil økonomi har Høyre støtt seminar om hvordan man best kan plage folk litt ekstra.

Denne mistenkeliggjøringen bare føyer seg inn i rekken av manglende tiltro til folk. Det må være slitsomt for Høyre å ville styre et land der de tror så lite på folkets moral.

Sannheten er jo at det allerede lønner seg å jobbe, man kan jo virkelig lure på hvor fattige Høyre er villig til å gjøre de syke. 

SV vil forsvare velferden mot sånne kutt. Vi ønsker å innføre en ny minsteytelse for folk som får barn sånn at alle barn får være hjemme med foreldrene sine det første året, vi vil sikre gode barnetillegg for uføre og folk som mottar arbeidsavklaringspenger. 

Mens Høyre jager etter mer fattigdom og mer straff for folk som er syke velger SV en arbeids- og inkluderingslinje som fungerer: trygghet for økonomi og hjelp som fungerer. 

25

03 2013