Sykkel er frihet.

Norge skal bli et moderne sykkelland.
Vi trenger mange flere sykkelveier. Det er bra for alle, men kanskje særlig for oss litt oppi åra og for barna, for vi er ikke trygge når vi sykler på vegen sammen med bilene. Det er dumt, for sykling er bra, så det bør vi alle gjøre mer av. Bra for helsa , for lommeboka, for å spare miljø og luftforurensing. Det er stor frihet i det å kunne sykle. Derfor vil Regjeringen og SV bevilge 6,9 milliarder kroner til bygging av sykkelveier i Nasjonal transportplan. Nå skal Norge bli et moderne sykkelland.
Vi dobler bevilgningene til sykkelveier til 690 millioner kroner hvert år fra 2014 til 2023. I sum 6,9 millioner krone. SV overoppfyller med dette løftene som ble gitt i klimaforliket.
– Vi lager et spleiselag der regjeringen stiller med 6,9 milliarder kroner og med milliarder til avtaler med byene om å satse på kollektivtrafikk, miljø og sykkel i stedet for flere veier og økt biltrafikk.
Økt sykling gir tre gevinster på en gang: færre biler på veiene, bedre miljø og økt folkehelse og trivsel.
– Vårt mål er å bygge ut sammenhengende sykkelveier i byer og tettsteder over 5000 innbyggere. I tillegg er trygg sykkelvei til skolen viktig. Mange flere barn bør sykle til skolen, men de trenger trygge veier. Derfor er sykkelsatsingen som kommer nå så viktig og jeg oppfordrer alle kommuner til å bli med på sykkeldugnaden.

18

03 2013