Posts Tagged ‘frivillighet’

Mer samarbeid og mer ideell frivillig sektor

For noen dager siden ble det kjent at opptrappingen av momskompensasjon for frivillige organisasjoner økes med 320 millioner kroner, i dag signeres en egen samarbeidsavtale mellom regjeringen og ideelle organisasjoner om helse- og sosialtjenester.

Jeg er veldig glad for at vi har fått en god avtale. Ideelle organisasjoner som ikke har til hensikt å gjøre butikk, men har et stort engasjement og kompetanse gjør en kjempejobb innenfor helse- og omsorgssektoren. Denne avtalen kan styrke samarbeidet og bidra til å utvikle nye og fremtidsrettede tilbud.

Velferden er et offentlig ansvar og vi kan og bør samarbeide med de ideelle organisasjonene om dette. De kommersielle, som vil stikke skattekronene i egne lommer og gi ansatte dårligere lønns og pensjon, skal holdes unna. Velferd er ikke butikk.

Avtalen fastsetter de overordnede prinsippene for samarbeidet og nedfeller visjonen for samarbeidet og samarbeidsform. Selve avtalen inngås mellom regjeringen, representert ved fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, og Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS bedrift, som representerer ideelle aktører som leverer helse- og sosialtjenester til statlige virksomheter.

03

10 2012