Posts Tagged ‘sykehus’

Opprop om Kongsvinger og Tynset sjukehus

Karin Andersen og SV er mot stenging av Kongsvinger sykehus.

Tiden for bortforklaringer er over. Jeg tar nå initiativ til et opprop der alle toppkandidater fra Hedmark til dette stortingsvalget forplikter seg klart og utvetydig på å sikre sykehusene Tynset og Kongsvinger. Det må de gjøre gjennom å signere på følgende opprop:

“Opprop om Kongsvinger og Tynset sjukehus.

Kongsvinger sjukehus skal bestå som lokalsjukehus med akuttfunksjoner. Det betyr at planer om å nedgradere eller legge ned Kongsvinger og Tynset sjukehus må skrinlegges for godt.

Styret i Helse Innlandet må sikre at Kongsvinger sjukehus får MR-maskin nå.

Finansieringen av offentlige sjukehus må styrkes. Kapasitetsøkninger i helsevesenet framover bygges i offentlig helsevesen, slik at ikke private klinikker tapper fagfolk og ressurser som kan true grunnlaget for lokalsykehusene.”

Jeg har sendt oppropet til alle førstekandidatene i Hedmark.

04

09 2013