Tid for fond og forskning på skog og tre

Konkursen rammer skognæringa hardt og nå må settes inn både kortsiktige, men ikke minst langsiktige og innovative virkemidlerfor å få fram nye bruksområder og produkter med tre som råmateriale. Det er mye god kompetanse i Hedmark og Innlandet på dette, og de må få støtte og det må kobles på større satsing på forskning. Alt en kan lage av olje, kan en i prinsippet lage av tre. Og tre er fornybart.

Det kan være vanskelig å slå ut store konkurrenter fra land som både har store volum og lave lønnskostnadene. Derfor er vi i Norge helt avhengig av å se lengre inn i framtida etter nye produkter og produksjonsformer. Nå er det virkelig tid for SVs forslag om investeringsfond, men ikke minst forskningsmidler til trenæringen i Innlandet.

22

03 2013