Tilby folk som sliter god aktivitet.

Tilby folk som sliter god aktivitet.

At kommunene pålegges å gi folk på sosialhjelp som er friske nok til å ha nytte av aktivitet, et godt tilbud, er ingen uenig i Gunnar Gundersen.
Det er å slå inn åpne dører for slik er loven i dag også. Problemet er at alt for få får et skikkelig tilbud og blir overlatt til seg selv.

Det SV er mot er innholdsløst tvangsarbeid og pisk mot folk som sliter. Og jeg har kritisert at Høyre og FrP har spredd fordommer mot folk som trenger bistand og antyder at de egentlig bare har vondt i viljen. Det er ikke sant og det er med på å gjøre vegen inn i arbeid vanskeligere.
Kommunene og Nav skal gi god aktivitet så raskt som mulig og Regjeringen må legge penger på bordet så det blir god kvalitet og kvalifisering. For det må jo finnes en aktivitet å gå til før en kan pålegges å gå dit, eller?
De kommunene som gjør jobben sin med klokskap og gir god aktivitet, lykkes også i stor grad. Da handler det ikke om pisk, men om at den det gjelder faktisk opplever å mestre noe og at en får noe å gjøre som er viktig og meningsfullt, for seg sjøl og andre. Det er noe ganske annet enn å tvinges til å gjøre meningsløse ting for å ”disiplineres”.
Mestring og makt over eget liv må være målet for sosialpolitikken. Da må folk få hjelp til å se egne muligheter og fatte håp. Mange jeg har truffet opplever aldri å bli tilbudt noe som helst av aktivitet. Mange som er helt alene i et liv som kjennes håpløst trenger rett og slett hjelp til hverdagsting for å kunne få hodet over vannet. Kommunene skal gjøre dette. Det står i loven.
Hvis Høyre og FRP vil bidra til at folk faktisk få et godt aktivitetstilbud er det bare å si velkommen etter.
Er det innholdsløst tvangsarbeid han vil innføre, er SV i mot det.

05

04 2014