Trygghet i arbeidslivet

Stor arbeidsløshet i landene rundt oss gjør det fristende å utnytte nøden og underbetale og utnytte arbeidssøkere som er i en vanskelig situasjon.

Hvis vi ikke stopper sosial dumping vil ærlige bedrifter tape konkurransen fordi de slås ut av kjeltringer. Disse kjeltringene presser lønningene i vanlige jobber, som renholdere, bygningsarbeidere, bussjåfører, nedover slik vi ser i land rundt oss nå.

SV er mot at folk med vanlige lønninger skal måtte gå ned i lønn fordi vi tillater underbetaling av utenlandsk arbeidskraft.  I Norge skal vi har norsk lønn, da må vi slå hardt ned på utnytting av folk.

Særlig er innleide og vikarer utsatte. For dem er det vanskeligere å hevde sin rett slik at lover og avtaler blir fulgt. Derfor har vi vedtatt en rekke regler for å sikre at innleide skal ha like gode vilkår som fast ansatte.

Alle som skal arbeide i Norge skal ha rett til lønn som er vanlig for den type arbeid her. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle. Farlig arbeid og utnytting av folk kan ikke tillates.

Fordi det er så ekstremt lønnsomt å drive med sosial dumping, må tiltakene øke risikoen for å bli tatt hvis en gjør noe ulovlig og straffen strengere slik a det blir mindre fristende.

SV er glade for at Jens Stoltenberg nå varsler at Ap er enig med SV om at vi må ha flere og sterkere tiltak mot sosial dumping. SV har foreslått en rekke viktige tiltak som må med i en slik handlingsplan. SV er fram til samarbeid om dette med Ap, Sp, fagbevegelsen og andre som ønsker et arbeidsliv uten utnytting, underbetaling og press på arbeidsfolkets lønninger.

Her er tiltakene SV til nå har foreslått til en tredje handlingsplan mot sosial dumping:

  • En ny vikarpakke trer i kraft fra nyttår, den skal gi innleide like gode vilkår som andre ansatte. SV mener det er nødvendig å styrke arbeidstilsynet betydelig for å passe på at tiltakene følges opp.
  • SV vil gi Arbeidstilsynet rett til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på både arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven, i tillegg til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
  • SV vil innføre lovkrav om at innleid arbeidskraft som leies inn etter reglene i arbeidsmiljøloven er fast ansatt med fast lønn i utleiebedrift eller bemannings/vikarbyrå.
  • SV vil gi fagbevegelsen kollektiv søksmålsrett for brudd på reglene om fast ansettelse og innleie av folk, slik at tillitsvalgte lokalt kan gå til sak mot arbeidsgivere som bryter lovverket.
  • SV mener også den som bestiller en tjeneste må ha solidaransvar. I dag har ikke den som bestiller et bygg eller en tjeneste plikt til å betale lønn ansatte har til gode hos leverandører og underleverandører. Det betyr at en kommune i verste fall kan bestille nytt kulturhus, vite at sosial dumping foregår og se gjennom fingrene med det fordi det ikke har noen konsekvenser for dem.
  • Allmenngjøring sørger for norsk lønn i Norge, SV vil gjøre det enklere å få allmenngjort tariffavtaler ved å kreve mindre dokumentasjon fra de som krever allmenngjøring.
  • I kjeder med enkeltbutikker som leier et navn, sånn som Rema 1000 eller Narvesen, får ikke de ansatte lik representasjon som hvis alle butikkene var felles eid. SV vil ha en egen lov for franchisevirksomheter for å sørge for at ansatte som egentlig er arbeidstakere har rettigheter som ansatt.
  • SV vil innføre flere bransjeprogrammer for opprydding av useriøse og farlige forhold i bransjer der vi vet at risikoen for sosial dumping er stor, eksempelvis i transportsektoren.

20

11 2012