Valgfrihet?

Høyre og Frp lurer folk ved å påstå at hvis private slipper til i eldreomsorgen så kan alle velge hva de vil på øverste hylle og av topp kvalitet. Det er en bløff. Se på Oslo. Over 400 færre plasser og skrikende behov som ikke blir dekket.

Første bud i eldreomsorgen er nok plasser. Kommunene skal sikre at eldre får plass, helst på det sjukehjemmet de ønsker. Flere vil få ønsket oppfylt med  flere sjukehjemsplasser. Men full valgfrihet krever at mange bemannede plasser står tomme, ellers kan jo ikke folk velge. Dette  forstår alle at ikke er mulig. Det er også forkastelig bruk av penger og helsepersonell. Tomme plasser mener vel heller ikke Høyre og Frp at vi skal bruke penger på og da er disse utspillene bare ren bløff.

21

02 2012