Vil sikre spesialister

Jeg stiller spørsmål til helseministeren om hvorfor pasienter ikke får det tilbudet de skulle fått:

I årsrapport for 2011 fra Pasientombudet i Hedmark og Oppland kan vi lese at årsaken til at pasienter ikke får behandling innen de frister som er satt, kan bero på at henvisningen er knapp og kan gi et feilaktig bilde av pasientens tilstand og at nødvendige opplysninger ikke følger henvisningene. Videre pekes det på mangel på spesialister og for mye bruk av vikarer, noe som går ut over pasientene. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det er tilstrekkelig spesialister og at nødvendige helsefakta følger henvisningene?

Les hele spørsmålet og begrunnelsen på Stortingets nettsider.

07

03 2012