Voldsutøveren må ta ansvaret

«En autoritær argumentasjon mot demokratiske grunnprinsipper» og «et føleri uten moralsk dømmekraft, uten sans for proporsjoner, men med brutalitet.»

Dette sto i en artikkel av en ikke ukjent journalist og forfatter – mannlig sådan. Han var dødsprovosert over alle forslagene fra SV som ville gi voldsutøvere et større ansvar for volden. Som at kvinner og barn skulle få bli i eget hjem, mens voldelige menn skulle flyttes. Også om de eier huset.

I 2003 foreslo SV s Inga Marte Thorkildsen at det skulle etableres en ordning med ”omvendt voldsalarm”.  Alle forstår jo at det ikke var riktig at den som er voldsutsatt skal bære kostnadene ved vold og trusler. At det er feil at kvinner og barn som rammes må ha voldsalarm, hemmelig identitet og innskrenket bevegelsesfrihet, mens voldsutøvere ikke møter konsekvenser, selv om de bryter besøksforbud.

Første februar ble loven vedtatt. I løpet av våren skal teknologien være på plass. ”Et føleri uten moralsk dømmekraft” som journalisten sa, har resultert i konkret endring. Jeg kaller det rettferdighet.

FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson sa det slik i New York i forrige uke: Vi må etablere en kultur der skammen plasseres hos voldsutøverne og ikke hos de som er utsatt. Vi i SV er hjertens enige.

24

03 2013