Archive for November, 2012

Hvor lenge varer psykisk sykdom?

Dumt spørsmål, for det vet jo ingen. Men Høyre mener de vet det. Høyre vil nemlig vedta når lungebetennelsen din eller andre sykdommer skal være over. De har vært i Sverige og hentet ideen om «normerte» sjukemeldinger.

Og i deres forslag til alternativt statsbudsjett for 2013 har partiet også vedtatt at du skal være syk en dag mindre når du får lungebetennelse, kreft eller havner i en ulykke.

Alle vet at sykdom er helt forskjellig hos ulike mennesker. Det er veldig ulikt hva slags arbeid vi har og om det lar seg tilpasse hvis vi blir syke Alle skjønner at den samme vonde ryggen kan bety en helt forskjellig sykemelding for en kontoransatt og en snekker. Alle skjønner at et brukket bein er annerledes for en stortingsrepresentant enn for en helsefagarbeider i et sykehjem.

Alle skjønner at man ikke bare kan vedta bort sykdom eller skader, men virkeligheten får visst ikke lov til å komme i veien når Høyre lager budsjett. Det går ikke an å bestemme på forhånd hvor lenge for eksempel psykisk sykdom skal vare. Høyre mener syke har det for godt, og må gå på jobben selv om de ikke er friske. Og Høyre trenger vel pengene til det som er viktigst for dem, nemlig å kutte formueskatten for milliardærer.

Det er ikke småpenger vi snakker om. Erna Solberg vil spare 523 millioner kroner i 2013 med et system der lengden på din sykdom er vedtatt av Høyre.

SV mener det må en lege til for å vurdere om et menneske er friskt eller ikke. Politikere skal ikke bestemme når lungebetennelsen har gitt seg, eller om bruddet er grodd.

Det er derfor SV jobber for å trygge sykepengene mot kutt, og derfor vi jobber for at det er fagkunnskap, og ikke politikk, som avgjør om vi er friske eller ikke.

28

11 2012

SV vil gi unge uføre rett til oppfølging

I dag debatterte Stortinget unge uføre. Det er Høyres Torbjørn Røe Isaksen som har tatt opp saken. Høyre driver først og fremst en kampanje for å skapeinntrykk av trygdeeksplosjon og trygdepanikk. De vil skape en stemning som kan legitimere kutt i trygden og mer pisk for sjuke folk.

I forslaget til nytt arbeidsprogram går SV motsatt vei, vi vil gi unge uføre rett til utdanning, arbeidsmarkedstiltak og oppfølging.

Mens Høyre er mest opptatt av å gjøre lage et problem av at unge som er svært syke eller har store funksjonsnedsettelser har trygg inntekt å leve av, mener jeg vi at gi trygghet for inntekt når du ikke kan jobb, er  det viktigste vi gjør. At unge uføre får inntekt så de kan leve nogen lunde som andre er ikke et problem. Det er bra. Medfødt sykdom eller psykiske problemer kureres ikke med å fjerne muligheten til å ha trygg inntekt. Det er derfor vi i SV vil kjempe videre for å trygge rettighetene til unge som er for syke til å være i arbeid.

Det er ingen trygdeeksplosjon, sier Andersen. Hvis vi ser på virkeligheten, viser statistikken ingen dramatisk økning. Men det er all grunn til å se hva vi kan gjøre for å unngå at flere blir syke og at flere skal jobbe når de ønsker det.

Kutt er feil medisin.

I dag har ikke unge som har fått varig uføretrygd rett til hjelp for å komme i arbeid. Dette vil SV endre på. Vi vil gi unge som blir uføre rett til utdanning, arbeidsmarkedstiltak og oppfølging fra Nav.

Unge med alvorlig sjukdom, kan trenge tid for å bli frisk. Unge som har fått psykiske skader av å vokse opp med rusmisbruk i hjemmet, vold og utrygghet, kan trenge tid for å bli så trygge at de tør å stole på noen. Unge med funksjonsnedsettelser trenger tilrettelegging av utdanning og kvalifisering, men de trenger også økonomisk trygghet mens de kvalifiserer seg, fordi vi vet at muligheten til å få jobb ikke er enkel.

Hvis det er de unge og deres mulighet til å realisere sine mål og ønsker i livet vi vil bedre, kan vi gi dem rett til å kvalifisere, med utdanning eller arbeidsmarkedstiltak mens de har uføretrygd som varig trygg inntekt. Da må Høyre og andre slutte å spre usannheter som tallene og om de menneskene som trenger trygd i ung alder. De trenger ikke flere krav og utfordringer, det har de nok av. De trenger respekt og å få høre at de er likeverdige innbyggere og de trenger rett til oppfølging når helsa og motet bedrer seg.

Lenke til Høyres interpellasjon: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=54612

23

11 2012

Trygghet i arbeidslivet

Stor arbeidsløshet i landene rundt oss gjør det fristende å utnytte nøden og underbetale og utnytte arbeidssøkere som er i en vanskelig situasjon.

Hvis vi ikke stopper sosial dumping vil ærlige bedrifter tape konkurransen fordi de slås ut av kjeltringer. Disse kjeltringene presser lønningene i vanlige jobber, som renholdere, bygningsarbeidere, bussjåfører, nedover slik vi ser i land rundt oss nå.

SV er mot at folk med vanlige lønninger skal måtte gå ned i lønn fordi vi tillater underbetaling av utenlandsk arbeidskraft.  I Norge skal vi har norsk lønn, da må vi slå hardt ned på utnytting av folk.

Særlig er innleide og vikarer utsatte. For dem er det vanskeligere å hevde sin rett slik at lover og avtaler blir fulgt. Derfor har vi vedtatt en rekke regler for å sikre at innleide skal ha like gode vilkår som fast ansatte.

Alle som skal arbeide i Norge skal ha rett til lønn som er vanlig for den type arbeid her. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle. Farlig arbeid og utnytting av folk kan ikke tillates.

Fordi det er så ekstremt lønnsomt å drive med sosial dumping, må tiltakene øke risikoen for å bli tatt hvis en gjør noe ulovlig og straffen strengere slik a det blir mindre fristende.

SV er glade for at Jens Stoltenberg nå varsler at Ap er enig med SV om at vi må ha flere og sterkere tiltak mot sosial dumping. SV har foreslått en rekke viktige tiltak som må med i en slik handlingsplan. SV er fram til samarbeid om dette med Ap, Sp, fagbevegelsen og andre som ønsker et arbeidsliv uten utnytting, underbetaling og press på arbeidsfolkets lønninger.

Her er tiltakene SV til nå har foreslått til en tredje handlingsplan mot sosial dumping:

  • En ny vikarpakke trer i kraft fra nyttår, den skal gi innleide like gode vilkår som andre ansatte. SV mener det er nødvendig å styrke arbeidstilsynet betydelig for å passe på at tiltakene følges opp.
  • SV vil gi Arbeidstilsynet rett til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på både arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og utlendingsloven, i tillegg til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
  • SV vil innføre lovkrav om at innleid arbeidskraft som leies inn etter reglene i arbeidsmiljøloven er fast ansatt med fast lønn i utleiebedrift eller bemannings/vikarbyrå.
  • SV vil gi fagbevegelsen kollektiv søksmålsrett for brudd på reglene om fast ansettelse og innleie av folk, slik at tillitsvalgte lokalt kan gå til sak mot arbeidsgivere som bryter lovverket.
  • SV mener også den som bestiller en tjeneste må ha solidaransvar. I dag har ikke den som bestiller et bygg eller en tjeneste plikt til å betale lønn ansatte har til gode hos leverandører og underleverandører. Det betyr at en kommune i verste fall kan bestille nytt kulturhus, vite at sosial dumping foregår og se gjennom fingrene med det fordi det ikke har noen konsekvenser for dem.
  • Allmenngjøring sørger for norsk lønn i Norge, SV vil gjøre det enklere å få allmenngjort tariffavtaler ved å kreve mindre dokumentasjon fra de som krever allmenngjøring.
  • I kjeder med enkeltbutikker som leier et navn, sånn som Rema 1000 eller Narvesen, får ikke de ansatte lik representasjon som hvis alle butikkene var felles eid. SV vil ha en egen lov for franchisevirksomheter for å sørge for at ansatte som egentlig er arbeidstakere har rettigheter som ansatt.
  • SV vil innføre flere bransjeprogrammer for opprydding av useriøse og farlige forhold i bransjer der vi vet at risikoen for sosial dumping er stor, eksempelvis i transportsektoren.

20

11 2012

Useriøst fra NHO og Spekter

I dag kom nyheten om at NHO og Spekter faktisk har marsjert ut av et dialogmøte med regjeringen om hvordan man kan slå hardere ned på useriøse arbeidsgivere. SV har lenge jobbet for å stramme til kraftig slik at kjeltringer og useriøse arbeidsgivere skal merke kraftige reaksjoner for sine forsøk på å undergrave tryggheten i arbeidslivet.

Det merkelige med denne oppførselen fra Spekter og NHO er jo at arbeidsgivere som forholder seg til lovverket selvsagt ikke har noen ting å frykte. SV vil bare gå inn for tiltak som rammer arbeidsgivere som utnytter ansatte eller begår alvorlige lovbrudd. Det burde arbeidsgiverorganisasjonene være fornøyd med.

SV regner med at regjeringen går inn for de nye tiltakene som diskuteres. Blant annet å gi arbeidstilsynet rett til å skrive ut kraftige bøter for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Det skal jo bare mangle om det ikke skal straffe seg å begå alvorlige brudd.

Et strengt lovverk sørger for at gode og lovlydige arbeidsgivere slipper å konkurrere med aktører som er useriøse og som utnytter arbeidstakere for å presse ned kostnadene. Det er ganske utrolig å se at arbeidsgiversiden er så redd for at useriøse bedrifter blir tatt hånd om. Klarer vi å ta de useriøse blir konkurransesituasjonen for de gode og seriøse bedriftene bedre.

Om man ikke blir tatt for det er det ekstremt lønnsomt å underbetale folk, og la være å bruke penger på helse, miljø og sikkerhet. Dette brer om seg raskt. Derfor må vi øke risikoen for å bli tatt, og vi må gjøre det dyrt å være kjeltring.

Både NHO og Spekter burde slutte entusiastisk opp om slike tiltak, for de kan vel ikke mene at lovbrudd skal lønne seg?

11

11 2012