Archive for April, 2014

Sprøyt fra Arbeidsminister Eriksson.

NAV-NordstrandSprøyt fra arbeidsminister Eriksson.
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sier til Dagbladet 25.4.14: Men la det være krystallklart: NAV kan ikke løse alle menneskenes tenkelige og utenkelige behov. DaNAV-reformen ble innsolgt, kunne man få inntrykk av at hvis du var litt deprimert en dag på grunn av kjærlighetssorg, så kunne du gå på NAV å skaffe deg en ny kjæreste.
Det reneste sprøyt og totalt usannt.
Hvordan kan en ansvarlig statsråd for en av våre største velferdsinstitusjoner spre slikt tull ingen har sagt eller ment.
Han gjør vel dette bevisst for å lure folk til å tro at folk som sliter er umoralske latsabber, for å legitimere de kuttene han planlegger.
Noen kort har han vist, og de er virkelig ikke mye oppløftende for folk som sliter.
FrP statsråden vil kutte kraftig i alderspensjonen til de som har hatt uføretrygd. De fattigste og sjukeste alderspensjonistene som ikke har hatt mulighet til å jobbe og tjene opp pensjonspoeng skal altså tas.
FrP statsråden vil pålegge arbeidsplikt for sosialhjelp, som om problemet er at folk ikke vil ha vettug aktivitet. Vanskelistilte står jo i kø og ikke får tilbud om aktivitet, så det mangler penger og ikke pisk.
Men Eriksson og FrP skal vel skrape sammen mer penger til skattelette for de med høy formue og da må noen av de mest vanskeligstilte devalueres moralsk for å forsvare kuttene. Stygt og urettferdig.

27

04 2014

Grovt løftebrudd om attføring fra Arbeidsminister Eriksson

Grovt løftebrudd med mer anbud i attføring fra arbeidsminister Eriksson FrP

Robert Erikosson lovet som leder av Stortinget arbeids og sosialkomite å ikke anbudsutsette mer attføring. Det var rent lureri.
Nå viser han hva han står for, nemlig å kommersialisere og gjøre butikk av den attførina vi til nå har samarbeidet med bla Attføringsbedriftene og andre som ikke tar utbytte til eiere og på den måten spiser av pengene som skulle gå til attføring og tiltak til folk som sliter med å få jobb.
Eriksson trakk tilbake den Rødgrønne regjeringens stortingsmelding om arbeid, som slo fast at det ikke skulle anbudsutsettes mer, og nå slapp han katta ut av sekken. Eriksson viser at han har seilt under falskt flagg i mange år og at anbud er viktigere enn kvalitet på tilbudet til arbeidsløse.

SV står fast på at Attføring er en velferdsoppgaver og ikke et lukrativt forretningsområde for private forretningsdrivende.
Kommunene eier Attføringsbedriftene, tar ikke utbytte, bruker pengene til å bygge opp bedre kvalitet og kompetanse til beste for brukerne. Å sette dette ut på anbud er å kaste vekk denne kompetansen og sette private eieres ønske om å tjene penger forran de arbeidsløses interesser.

Flere organisasjoner og stiftelser driver god attføring. Fontenehustet , Pøbelprosjektet, sosiale entreprenører, mental helse med sine brukerstyrte sentre, er gode eksempler på krefter vi må samarbeide mer med. Det må brukes valitetskontrakter det kompetanse bygges opp og forblir i offentlig tjeneste. SV ønsker ikke et større innslag av anbud, men vi ønsker bredt samarbeid med alle som vil bidra og at de som skal drive med attføring og tiltak jobber tett med ordinært arbeidsliv der det er rett for den enkelte.

27

04 2014

Tilby folk som sliter god aktivitet.

Tilby folk som sliter god aktivitet.

At kommunene pålegges å gi folk på sosialhjelp som er friske nok til å ha nytte av aktivitet, et godt tilbud, er ingen uenig i Gunnar Gundersen.
Det er å slå inn åpne dører for slik er loven i dag også. Problemet er at alt for få får et skikkelig tilbud og blir overlatt til seg selv.

Det SV er mot er innholdsløst tvangsarbeid og pisk mot folk som sliter. Og jeg har kritisert at Høyre og FrP har spredd fordommer mot folk som trenger bistand og antyder at de egentlig bare har vondt i viljen. Det er ikke sant og det er med på å gjøre vegen inn i arbeid vanskeligere.
Kommunene og Nav skal gi god aktivitet så raskt som mulig og Regjeringen må legge penger på bordet så det blir god kvalitet og kvalifisering. For det må jo finnes en aktivitet å gå til før en kan pålegges å gå dit, eller?
De kommunene som gjør jobben sin med klokskap og gir god aktivitet, lykkes også i stor grad. Da handler det ikke om pisk, men om at den det gjelder faktisk opplever å mestre noe og at en får noe å gjøre som er viktig og meningsfullt, for seg sjøl og andre. Det er noe ganske annet enn å tvinges til å gjøre meningsløse ting for å ”disiplineres”.
Mestring og makt over eget liv må være målet for sosialpolitikken. Da må folk få hjelp til å se egne muligheter og fatte håp. Mange jeg har truffet opplever aldri å bli tilbudt noe som helst av aktivitet. Mange som er helt alene i et liv som kjennes håpløst trenger rett og slett hjelp til hverdagsting for å kunne få hodet over vannet. Kommunene skal gjøre dette. Det står i loven.
Hvis Høyre og FRP vil bidra til at folk faktisk få et godt aktivitetstilbud er det bare å si velkommen etter.
Er det innholdsløst tvangsarbeid han vil innføre, er SV i mot det.

05

04 2014

Urettferdig skattelette.

En hjemmehjelp som tjener under 350.000 kroner i året får 27 øre om dagen i skattelette av FrP, H, Venstre og KrF. Det vil ta 4 dager å samle opp så mye at det blir en mynt.
Mens direktører som Helge Lund (Statoil) og Rune Bjerke (DNB) ikke bare får millionbonuser, men også rikinghjelp fra Siv Jensen og Erna Solberg i form av skattegave på 107 kroner dagen. Det er 39.000 kroner i året. Altså 390 ganger mer enn hjemmehjelpen.
Det er hjemmehjelpen og andre lavtlønte som trenger skattelette. Regjeringen øker forskjellene mellom folk. Urettferdig og helt feil bruk av penger.

04

04 2014

Fjerner foreldelse for grove forbrytelser.

Drapsmenn og seksualforbrytere skal aldri kunne føle seg trygge for å bli innhentet av loven og dømt for det de har gjort, uansett hvor lang tid det har gått siden forbrytelsen.
Det er bra og det tror jeg nesten alle mener er riktig, bortsett fra Venstre som stemte mot i Stortinget i går.
Vi har hørt om hjerteskjærende historier om familier som må innse at den som har drept et familiemedlem eller at den som har voldtatt, aldri blir straffet fordi saken blir foreldet.
Forslag til lov som fjerne slik foreldelse ble sendt på høring frå den rødgrønne regjeringen og ligger nå klar og Stortinget sa i går ja til å vedta endringer. Da håper eg at justisministeren frå Frp også tar med alle de andre forslagene som var i høringa om bedre lovverk når det gjelder vold i nære relasjonar, tvangsekteskap, menneskehandel og lignende.
Det trengs også.

04

04 2014