Archive for August, 2014

Grip inn ordførere, elevene trenger dere nå!

Barnehage imageOrdførerne må stoppe KS nå.
De eier KS og styrer det politisk. Derfor må ordførerne nå ta ansvar og få slutt på lærerstreiken.
De må pålegge KS å droppe kravet om rigid arbeidstidsordning for lærerne og sørge for at barna får skolegangen sin.
Nesten ingen kommunestyrer har behandlet saken, allikevel får KS styre ture fram som om det skulle være et være eller ikke være for skolenorge.
I kommuner med godt tillitsforhold mellom ledelse og skole og lærere får de til akkurat de arbeidstidsavtalene som trengs for at elevene skal få best mulig undervisning og støtte. Det trengs ingen sentral tvangstrøye til det. Lærerne streiker jo nettopp for å kunne få lov til å fortsette å kunne gjøre jobben sin, til beste for elevene og ikke etter det KS styret har funnet på. KS styret bryr seg mest om egen prestisje lar det gå ut over barna.
Høyre og Frp styrer både KS og regjeringen. Og i KS har de styrt ut i et uføre som rammer elevene hardt. Til alt overmål vil høyreledede KS true igjennom noe som er helt i strid med Høyres program.
I Høyres stortingsvalgprogram 2013–2017 står det følgende om hvordan partiet skal sikre en god skole:
· «beholde og rekruttere de dyktigste lærerne ved hjelp av økt lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner»
· «medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid for lærere og skoleledelse til konsentrasjon om elevenes læringsutbytte»
Det er klinkende klart og ikke til å misforstå og faktisk svært bra på dette punktet. KS gjør det motsatte. Når
Høyre ikke klarer å følge eget program, må kommunen nå få slutt på streiken som bar rammer elevene og ikke gir noe bedre skole.

Med vennlig hilsen

Karin Andersen
Stortingsrepresentant SV
Mobil 93063669

30

08 2014

Ekstremvær krever klimatiltak i kommunene.

Kjollefjord-vindparkSV krever penger på bordet i årets budsjett til klimatilpassinger og beredskap.
Når vi ser de enorme behovene det er for klimatilpassinger, bedre beredskap og kutt i klimautslipp i kommunene, kan en lett slå fast at Regjeringen ikke har ofret dette mange tanker da de la fram sitt kommuneopplegg.
I årets kommuneøkonomi var det nøyaktig kroner 0 til det store og kostbare arbeidet med klimatilpassinger og forebygging. SV spurte regjeringen om dette virkelig var rett og det bekreftet de i svar til Stortinget. De hadde ikke lagt inn noen ting!
Når de samtidig løper rundt og roper om robuste kommuner, er det tydelig bevis på at de ikke aner hva ordet egentlig betyr, men bare bruker det når det passer og ikke der det er viktigst.
Nesten ingen kommuner er robuste mot klimaendringer som kommer med mer ekstremvær.
Stort arbeid gjenstår på dette og det er dyrt.
I tillegg trengs bedre beredskap og klimatiltak for å redusere kommunenes klimautslipp.
SV foreslo at staten må bidra med flere hundre millioner i mange år til dette nødvendige arbeidet. Kommunene kan ikke kutte i eldreomsorgen og skolen for å bygge flomvern og bytte ut oljefyren. I dag har de færreste kommuner penger til å gjøre helt nødvendig klimatilpassinger og ha bedre kunnskap og beredskap om virkningene av mer ekstremvær.
SV krever at Regjeringen kommer på banen legger inn penger i budsjettet til nødvendig klimatilpassing og forebygging i høstens budsjett.

23

08 2014

Regjeringa vender ryggen til krigsskadde barn.

 

Nå ber FN oss om å ta mot familier med krigsskadde barn fra Syria. Regjeringen sier nei og vil bare ha uskadde og friske flyktninger.
Norge sier nei til syriske flyktninger som er “for syke”. Fra før har regjeringen redusert det lave antallet krigsflyktninger de rødgrønne la opp til. Og de har kombinert det med det mest smålige grepet jeg kan huske fra min tid i rikspolitikken: kravet om at familier som får komme til Norge må være samlet, så ikke et bortkommet barn eller en savnet far skal dukke opp og kreve familiegjenforening.

Det er det så hjerteløst og kynisk at jeg ikke finner ord.
I all sin grellhet ser vi nå konsekvensen av avtalen mellom Regjeringen, Krf og Venstre om å bare ta mot de ” mest integrerbare” og bare familier som er samlet. Slik politikk har ingen hatt før og det vi ser nå er konsekvensen av hva de vil.
Nå må det bli slutt på dette spillet om å ta mot krigsskadde flyktninger fra Syria og å late som de trenger nytt vedtak i Stortinget for retningslinjene og skylder på forrige regjering.

Og det forferdelige er at KrF og Venstre kunne fått flertall for sitt syn, hadde de villet. De sitter jo ikke i denne regjeringen, allikevel lar de seg kue på kjernesakene.

Krig skader mennesker. Alle vet at i krig splittes familier og folk, også barn skades på kropp og sjel. Skal de som rammes av det nektes å komme, mens de heldige som ikke har savnede familiemedlemmer og er uten men’, prioriteres? Det er en skammelig regel disse partiene vil ha. Det er kun en grunn til en slik regler regjeringen, Venstre og Krf er blitt enige om og det er å hindre at det kommer en person mer enn kvoten. Den må endres og gjør ikke regjeringen det selv, vil SVselvsagt fremme nye forslag om dette når Stortinget samles.

Det viktigste må være å hjelpe de som trenger det mest og vi har bedre råd enn noen andre til å hjelpe dem og sikre kommunene penger til å klare jobben.

20

08 2014