Archive for September, 2014

Yalda får bli!

image

Illustrasjonsbilde: Foredrag av Elisabeth Gording Stang.

SV er veldig glade for at Yalda får bli, selv med en så snever ordning som regjeringen, venstre og KrF er blitt enige om.
Og Yalda har hatt en sterk støttegrupper. Det er det ikke alle som har, men de kan ha like stort behov.
Derfor er det rett og slett kynisk at Justisdep samtidig har kuttet all støtte til NOAS’ gratis rettshjelpstilbud til asylsøkere og mer enn halvert pengene UDI skal bruke til informasjon og veiledning til asylsøkere. Det betyr at familier som ikke har ei støttegrupper kanskje ikke engang får høre om ordningen, langt mindre ha penger til advokathjelp.
Regjeringen har bestemt at det ikke skal brukes noe midle, altså null kroner, på informasjon til lengeværende barnefamilier om de nye ordningene, eller til gratis rettshjelp til familiene.
Disse familiene har de ikke rett til arbeid eller egen inntekt. Hvordan skal de da kunne betale en advokat?
Dette er kynisk gjort av regjeringen. SV krever at penger til informasjon og rettshjelp må på plass så alle får sin sak behandlet rettferdig.
I tillegg har ikke regjeringen, Venstre og KrF villet stille sakene i bero, inntil de har fått behandlet saken sin på nytt. Det hadde kunnet sikre minimum av likebehandling og rettssikkerhet som barna hadde fortjent og Norge har ansvar for å gi.

08

09 2014