Archive for June, 2019

Bompenger og krokodilletårer.

De siste ukene har det vært bompengebråk og FRP løper rundt og later som om de ikke har ansvaret sjøl.
Men det har de.
Etter 6 år med usosial politikk hvor de målrettet har delt ut skatteletten til sine støttespillere i den økonomiske eliten og straffet de som sliter med helsa og ikke får arbeid, er de plutselig veldig bekymret for hvor usosialt bompengene slår ut.

Etter å ha spandert 25 milliarder på landets rikeste og med åpne øyne sett på at at lavlønte blir hengende etter, snakker de med bekymret mine om utgiftene fra bompengene de selv har foreslått og stemt for.
Etter å ha hatt samferdselsministeren og finansministeren i 6 år er de veldig misfornøyd med sin egen jobb og det er SV enig med dem i.

Regjeringa har gitt folk grunn til å protestere, både mot usosiale kutt, elendig klimapoltikk og vanvittig pengebruk og bompenger.
Hadde de hørt på SV kunne vi hatt et skattesystem som ga lettelser til den med under 600 000 i inntekt, det hadde vært mindre klimautslipp og mindre bompenger.
Vi hadde hatt bedre skoler og helsevesen også, men det var ikke viktig for dem. Der skulle de rikeste har først og så ble det bompenger på de andre.
Når ulikheten øker så mye og de som trenger det minst får mest, er det lett å forstå protestene.
Og en må vel heller ikke glemme at for de som tar bussen eller toget er det heller ikke gratis og også der betaler alle likt, uavhengig av inntekt.
Så mens Sv foreslår mindre bompenger og mer i lommeboka til de med dårlig råd, gråter Frp krokodilletårer over sin egen politikk.
De forsøker seg på dobbeltspill og later som de ikke har ansvaret. Men det har de, både for bompengene, økende forskjeller og dårlig klimapolitikk.
Den ene dag hyler og skriker de, dagen etter stemmer de for å opprette nye bomstasjoner. Seinest på tirsdag denne uken gikk frp og regjeringen inn for bomstasjoner som øker bompengene med 10 mye milliarder, og FrPs folk i transportkomiteen er enige.

Men var det virkelig nødvendig. Selvsagt ikke.
Vi kan skalere ned prosjektene, det sparer folk for bompenger og det sparer klima og naturinngrep.

Folk trenger trygge veier i distriktene, utbedringer, vedlikehold, trafikksikkerhet og rassikring. Men FrP tuter på med gigantprosjektet og sender regninga til folk.
Sv foreslår bygging og oppgradering av gode tofelts veier med gul midtstripe, midtrekkverk og sikring mot ras.
SV har gått mot de gigantprosjektene som øker biltrafikken og utslippene og støtter bruk av bompenger for å fjerne køer og forurensing i byene.
Frp fører folk bak lyset når de gråter sine krokodilletårer over bompengene. Sannheten er at de har stemt for hver krone og hver eneste nye bomstasjon. Det har ikke SV gjort. Og om de ikke vil fortelle sannheten om sin urettferdige politikk, får andre gjøre det, men jeg tror de fleste forlenget har gjennomskuet krokodilletårene og tåkepratet.

03

06 2019