2,5 km vei var hele Høyres veisatsning.

2,5 km mer vei var alt som var igjen av Høyres såkalte vegsatsing når en fikk regnet på det. Her har de skjelt og smelt i årevis på vegsatsinga til SV og Regjeringa og så handlet det om 2,5 km mer veg, og det over hele landet. Snakker om opp som en løve og ned som en skinnfell. Jeg hører Erna går nå rundt og sier at det blir ingen forskjell om Høyre kommer i Regjering. Hvorfor de da skal i Regjering kan en jo spørre seg om, men en ting er sikkert, akkurat på satsingen på veg viser det seg at hun har rett.

22

03 2013