En anstendig uføretrygd

SV tror ikke på helbredelse gjennom fattigdom. Det er fordi syke ikke blir friskere av å fratas penger.

Kan du ikke jobbe og er syk, skal en ha rett til uføretrygd og den skal være til å leve av over flere år. Og derfor er jeg glad for at Stortinget i dag vedtar en ny og mer anstendig uføretrygd.

Den viktigste endringen er at uføretrygden er at vi har sikret en god trygd for de som ikke kan arbeide og at uføretrygden blir noe høyere. Uføretrygd skal heretter regnes som arbeidsinntekt, og skattes av dette. For at det som tilslutt havner i lommeboka kommer ut i pluss heves grunnbeløpet for å kompensere for skatten. Trygda skal nå settes som 66 prosent av inntekten for tre av de siste fem årene, opp til 6 G. Det andre er at kravet til uføregrad for å komme inn i uføreordningen reduseres fra 50 til 40 prosent for de fleste. Det tredje er at det skal bli lettere å veksle mellom trygd og arbeid og at en ikke risikerer å miste hele trygden fordi en har arbeidet for mye.  Det betyr at terskelen for å jobbe litt mer, for de som kan, blir lavere Svært viktig for SV er at det  behovsprøvde barnetillegg ikke endres, slik mange har tatt til orde for og at de unge uføre fremdeles skal sikres både rett til trygd og en litt høyere trygd. Er du sjuk og ikke kan jobbe, kan du heller ikke jobbe lenger for å motvirke levealdersjusteringen i alderspensjonen. Derfor har vi halvert virkningen av den for de som har hatt uføretrygd.

Slik trengte det ikke å ha blitt.  Mange forslag til betydelige kutt i uføretrygda har versert. Høyre vil for eksempel fjerne at uføres alderspensjon skal skjermes mot levealdersjustering, både FRP og Høyre vil ha vekk det ekstra barnetillegget til de med dårligst råd og FRP mener endog at ingen under 40 år skal få trygd. Troen på at trygden er for god og at bare den er lav nok vil  folk som er for sjuke til å jobbe likevel tvinges i jobb, av ren og skjær nødvendighet. Det er dette jeg mener med troen på helbredelse gjennom fattigdom. Det er skamløst, og dette har SV kontant avvist på vegne av regjeringa, og slik har det også blitt-

20

02 2012