Erna glemmer barna.

Barn har rett til å være sammen med pappa og bli like trygg på ham, som på mor. Og far trenger å ta større plass i barns hverdag. Derfor har vi gitt fedre selvstendige rettigheter til å ha pappaperm. Ellers vet vi at det blir som før, mor tar perm og far jobber. Uten rettigheter som bare pappa har, vil vi ikke makte å snu kjønnsrollemønstereti arbeidslivet og hjemme. Derfor har SV innført egen pappaperm.

Men Erna vi fjerne pappapermen. Da tenker hun ikke mye på barna og deres rett til å bli kjent med og trygg på pappa som omsorgsperson mens de er små. Og hun tenker ikke mye på pappa som selvsagt vil møte sterk motstand på arbeidsplassen, i kameratflokken og til og med fra mamma, som vil ha all permisjonen selv hvis ikke noen uker øremerkes far. Likestilt foreldreskap og arbeidsliv er et mål for SV. Da må en ha egen pappaperm. Barna og fedrene fortjener det.

Men kontantstøtte vil Høyre ha mer av, så mor skal holde seg hjemme og holde barna unna barnehagen. Gammeldags, likestillingsfientlig og ikke barnevennlig heller. SV vil heller utvide pappapermen slik at alle fedre får rett til den og bygge ned kontantstøtte. Da får barna, fedrene og likestillingen det bedre .

30

07 2013