Felles fiende, ulik vurdering.

Det er ulikt syn på vikardirektivet i regjeringen. SV og Sp er enige med en så og si samlet fagbevegelse om at det som hittil er lagt på bordet tyder klart på at det er stor risiko for at vi må svekke arbeidsmiljøloven og tillate mer bruk av vikarer og inn og utleie hvis vi sier ja.

Ap har konkludert motsatt. Alle regjeringspartiene er helt enige om at vi både vil sikre vikarene like vilkår som fast ansatte og at arbeidsmiljøloven ikke skal svekkes. Dette er det aldri reist tvil om fra noen. Likevel tillegger kommentator Christensen i NTB oss meninger og utsagn vi aldri har kommet med. Det er trist at NTB sender ut artikler til landets aviser som er så tendensiøse og fulle av feil at det bare blir pinlig. NTB bruker jo å være rederlige.

Uenigheten om vikarbyrådirektivet handler overhodet ikke om tillit eller mistillit til arbeidsministeren, men om ulike vurderinger og om behov for å kunne diskutere kompliserte juridiske spørsmål åpent. Vi har bedt om at regjeringens juridiske vurderinger av vikarbyrådirektivet offentliggjøres fordi SV mener at alle må få tilgang på samme informasjon. Det handler ikke om mistillit, det handler om åpenhet og innsyn i viktige saker for alle landets arbeidstakere. For SV er dette et spørsmål om demokrati.

NTB-journalisten mener visst at å si nei til direktivet holder Høyre og FrP unna å få styring over arbeidslivspolitikken. Det er jo tvert i mot. Det gir dem full klaff for det de ønsker. Det er nettopp de viktige bestemmelsene om faste jobber, mindre vikarer og sterk begrensning av inn- og utleie som nå står i fare for å bli svekket. Det vi risikerer er at de dårlige reglene siste Høyre-regjering fikk vedtatt, og som vår regjering reverserte, igjen blir norsk virkelighet.

Å tro at en nær sagt samlet fagbevegelse og to regjeringspartier skulle finne på å være mot vikardirektivet for å plage AP og å legge arbeidsmiljøloven i fanget på høyresiden er så på jordet en må ha særlige anlegg for fantasifull logikk for å komme til en sånn konklusjon. Når NTB-journalisten antyder at Arbeiderpartiet nå vil gå til høyresiden for å få flertall for denne saken, så blir det ulogisk at de så advarer mot å gi de samme partiene innflytelse på arbeidslivspolitikken.

Det stopper heller ikke der. Journalisten påstår at dette egentlig handler om motstand mot EU og EØS. Det har en samlet fagbevegelse, selvsagt, tilbakevist. Dette vet nok NTB allerede, hvorfor man har et behov for å late som det motsatte kan man bare lure på.

Saken handler om felles mål, men ulike vurderinger og konklusjoner.  At debatten går åpent burde vel journalister strengt tatt sette pris på, istedenfor å tillegge alle som vil ha åpenhet og demokratisk debatt de rareste motiver. Jeg håper NTB i fremtiden heller velger å være den seriøse formidleren byrået har tradisjon for å være.

Publisert i flere aviser.

21

02 2012