Flere skadde vil dø med økt reisetid.

imageDet er ikke min påstand, men konklusjonen fra akuttmedisinsk arbeidsgruppe som jobber på oppdrag for de regionale helseforetakene. De kommer med anbefalingen samtidig som regjeringen vurderer å kutte i lokalsykehusenes akuttkirurgiske tilbud. Ekspertene sier rett ut at flere vil dø dersom reisetiden til nærmeste akuttkirurgi øker. Og det er akkurat det som skjer hvis Regjeringen vil kutte i lokalsykehusenes akuttkirurgiske tilbud.
Anbefalingen fra den akuttmedisinske arbeidsgruppen er å frakte pasienten til nærmeste sykehus med akuttkirurgi, dersom det tar mer enn 45 minutter å frakte en alvorlig skadd person fra skadested til universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø. Og mer enn 45 minutter vil det bli mange steder hvis Regjeringens truer igjennom kuttene.

En av landets fremste eksperter på behandling av alvorlig skadde, Torben Wisborg, sier at mange av dem som er alvorlig skadd, vil få mye lenger reisetid før de får behandling og at det vil bety at flere vil dø, og at noen vil få et dårligere behandlingsresultat.
Hvordan kan noen la være å ta hensyn til dette?

SV er helt i mot helseminister Høyes forslag om å legge ned akuttberedskapen på mange lokalsjukehus.

I tillegg er lokalsjukehus viktige for det store volumet av mindre kompliserte behandlinger, og det er jo hoveddelen av behandlingsbehovet. DeFactos nye rapport Kvalitet og nærhet, kvalitet i lokalsjukehusa, viser at det ikke trenger å være motsetning mellom størrelse og kvalitet. Det handler om vilje til å satse og til å skape trygghet for videre drift slik at det er mulig å rekruttere fagfolk.

SV vil ta kampen for lokalsjukehusa og vil ikke akseptere nedlegging av akuttberedskap.

03

06 2015