FrPs forslag gjør flere barn fattige

Alle sier de er opptatt av fattige barn.  FrP, for eksempel, inviterer til dugnad mot barnefattigdom. Men hva gjør de i praksis? I sitt budsjett kutter de over en milliard rett i inntekten til fattige barnefamilier.

At folk med penger nok samtidig får skattelette av FrP sier sitt. Mens barnefamilier med en voksen forsørger som ikke har jobb de mister inntektene. Ordningen FrP kutter kalles overgangsstønad og gir økonomisk trygghet mens foreldrene søker arbeid eller kvalifiserer seg til arbeid. Og den virker. Men FrP, som ellers har råd til nesten alt, har ikke råd til å sikre disse anslagsvis 17 200 barna mot å bli fattige. I vanlig FrP-ånd skal disse menneskene, med ett enkelt vedtak, gjøres fattige.

Dette forslaget er ikke et arbeidsuhell. FrP har i flere år kuttet pengene disse barna skal leve av. De mener at disse familiene får greie seg sjøl, uten hensyn til at barna blir fattige eller at ordningen hjelper folk inn i arbeid.

Forskningsinstituttet FAFO har sett på overgangsstønaden, særlig hvordan den fungerer for folk med innvandrerbakgrunn. De fant at ordninga fungerer bra som midlertidig hjelp til selvhjelp, og at det store flertallet går over i arbeid etter avsluttet stønadsperiode. Vellykket, med andre ord.

Barnefamiliene med bare en forsørger har 2,5 ganger større risiko for å bli permanent fattige enn andre. Allikevel kutter FrP pengene som sikrer barna mot fattigdom og som hjelper den enslige forsørgeren til å komme i arbeid.

SV vet at jobb er utrolig viktig for at kvinner ikke skal bli fattige. Dette gjelder innvandrerkvinner også, og det er i innvandrerfamiliene barnefattigdommen øker. Derfor har vi innført Jobbsjansen, et oppsøkende tiltak for kvinner som trenger kompetanse og støtte for å få jobb. Helt nødvendig fordi det også er tradisjonelle kjønnsroller som må brytes. Men heller ikke dette vil FrP være med på. De kutter alle pengene, og med det gjør de at mange flere barn forblir i fattigdom.

Men kontantstøtte vil FRP at de skal ha. Da stilles ingen andre krav enn at du ikke sender barna dine i barnehagen. Det er kanskje det dummeste kravet du kan stille hvis en vil forebygge fattigdom og sikre god integrering og at foreldrene kommer i arbeid. FRP kutter altså i det som faktisk får folk i arbeid og ut av fattigdom, samtidig som de betaler folk for å la være å arbeide. Dette vil gjøre mange flere barn fattige i lang tid.

Sannheten er at FrP tar fra de fattige barna. Færre vil komme i jobb og flere blir fattige med FrPs forslag.  Pengene gir de til de mest velstående, og til å betale folk kontantstøtte for å holde seg unna arbeid. Visst trengs det en dugnad for de fattige, men FrPs forslag viser deres sanne ansikt.  FrP har en jobb å gjøre i eget parti før de inviterer til dugnad.

Om artikkelen: FrP har invitert de andre partiene på Stortinget til et møte tirsdag 19. februar 2013. Møtet skal ifølge FrP hanle om en dugnad mot fattigdom. Dette er Karin Andersens første respons. Innlegget har vært på trykk i media i Hedmark.

17

02 2013