Grip inn ordførere, elevene trenger dere nå!

Barnehage imageOrdførerne må stoppe KS nå.
De eier KS og styrer det politisk. Derfor må ordførerne nå ta ansvar og få slutt på lærerstreiken.
De må pålegge KS å droppe kravet om rigid arbeidstidsordning for lærerne og sørge for at barna får skolegangen sin.
Nesten ingen kommunestyrer har behandlet saken, allikevel får KS styre ture fram som om det skulle være et være eller ikke være for skolenorge.
I kommuner med godt tillitsforhold mellom ledelse og skole og lærere får de til akkurat de arbeidstidsavtalene som trengs for at elevene skal få best mulig undervisning og støtte. Det trengs ingen sentral tvangstrøye til det. Lærerne streiker jo nettopp for å kunne få lov til å fortsette å kunne gjøre jobben sin, til beste for elevene og ikke etter det KS styret har funnet på. KS styret bryr seg mest om egen prestisje lar det gå ut over barna.
Høyre og Frp styrer både KS og regjeringen. Og i KS har de styrt ut i et uføre som rammer elevene hardt. Til alt overmål vil høyreledede KS true igjennom noe som er helt i strid med Høyres program.
I Høyres stortingsvalgprogram 2013–2017 står det følgende om hvordan partiet skal sikre en god skole:
· «beholde og rekruttere de dyktigste lærerne ved hjelp av økt lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner»
· «medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid for lærere og skoleledelse til konsentrasjon om elevenes læringsutbytte»
Det er klinkende klart og ikke til å misforstå og faktisk svært bra på dette punktet. KS gjør det motsatte. Når
Høyre ikke klarer å følge eget program, må kommunen nå få slutt på streiken som bar rammer elevene og ikke gir noe bedre skole.

Med vennlig hilsen

Karin Andersen
Stortingsrepresentant SV
Mobil 93063669

30

08 2014