Høyres fattigdomslinje

Det var med store ord og bryskt blikk Høyres Røe Isaksen skrev i Dagsavisen tirsdag i forrige uke. Når Høyre skal gjøre noe med fattigdom har de tre metoder. Den første er å gjøre de fattige enda fattigere, den andre er å nekte folk å be om hjelp slik de gjør med tiggeforbudet de har vedtatt. Og den tredje er å se bort fra forskningen som så klart forteller oss at Høyres metoder bare leder til mer fattigdom.

Dette er fattigdomslinja og ikke arbeidslinja. Høyre sprer fordommer både om arbeidsløse og om SV. Arbeidslinja må bygge på kunnskap, kvalifisering, inkludering og arbeid mot diskriminering. Ved å redusere utrygghet og ved å hjelpe folk med de problemene de har, vil flere makte å få og beholde jobbene sine.

SV jobber for at det skal bli enklere å bruke flere stønadsordninger som inntekt under utdanning og kvalifisering og arbeidsutprøving. Det er arbeidslinja. Høyres tror at det er for fett og for lett å være uten arbeidog inntekt og vil kutte i ytelsene. Denne fattigdomslinja er SV uenig i.

Skal arbeidslinja med rette kunne kalles arbeidslinja må man forholde seg til virkeligheten for dem som sliter og ikke til fordommene blant høyrefiffen. Det sterkeste beviset på at Høyre tar feil er deltakelsen i arbeidslivet. Høyre tegner stadig opp et bilde av at Norge er en nasjon av latsabber. Det er usant. Sannheten er at nesten ingen land har så høy yrkesdeltakelse som Norge. Det har vi samtidig med at vi har anstendige ytelser til folk som er syke eller fattige.

16

05 2012