Hurra for el-drift Røros og Solørbanen.

I mange år har SV jobbet for at Røros og Solørbanen skulle få elektrisk drift. Da blir det lettere å få mer gods over fra veg til bane og få bedre togtilbud til passasjerene.Nå er arbeidet i gang.
Å kunne kjøre med elektrisitet også i Østerdalen og Solør vil gi oss i praksis dobbeltspor mellom Midt-Norge og Østlandet og gjøre det praktisk mulig med moderne , rask godstransport over lange strekninger. Persontrafikken på Rørosbanen har økt og selvsagt vil folk kjøre tog framfor å sitte mange mil i bil. Derfor er det en stor gladsak når Regjeringen nå setter i gang konsekvensutredning av elektrifisering av disse banestrekningene.
Intercity-utbyggingen som nå er i full gang, var der vi er nå i den forrige planen. Nå blir Trønderbanen og Meråkerbanen elektrifisert. Alle tiltak konsekvensutredes før de iverksette. Og vi i SV vet at vi må stå på for å gjennomføre elektrifiseringen av Rørosbanen og Solørbanen for neste fireårsperiode fra 2017. SV har også programfestet at Kongsvingerbanen skal bli en del av Intercitynettet. Det er fult mulig, men da vi må prioritere jernbane øverst. Det gjør SV.
Partier på høyresiden ville legge ned Rørosbanen for få år siden og latterliggjorde oss som ville modernisere jernbanen. Men vi hadde rett. Jernbane er framtidas måte å reise langt på, både for folk og varer. Klimavennlig, praktisk, komfortabelt og raskt. For de som må ferdes på vegen, vil det å få vekk deler av tungtransporten være en stor lettelse og vedlikeholdsutgiftene vil kunne bli mye mindre.

SV sloss alene om jernbanen for bare noen få år tilbake. Nå har vi klart å snu trenden og bygger opp, istedenfor å bygge ned.
Vi har tredoblet jernbaneutbyggingen totalt sette til nå og i neste periode kommer det mer.

05

04 2013