Hvor er du barneminister Horne? Maria trenger deg!

Maria 4 år og norsk statsborger bli enten kastet ut av Norge sammen med mor som utvises, eller så må mor gi fra seg barnet til barnevernet og Maria mister mor. Ikke fordi hun ikke er ei god mor, men fordi hun ikke får bli i Norge.

Maria er norsk statsborger, men tydeligvis ikke viktig nok for Norge. Innvandringspolitiske hensyn går brutalt ut over en liten norsk jente som enten må miste mor, eller miste sitt hjemland.

Hvor er du, barneminister Horne? Maria trenger deg.

Hvor er Venstre og KrF som nå har innflytelse på Horne og Regjeringen? Norske myndigheter gjør Maria foreldreløs eller fedrelandsløs, mens dere tier bom stille.

Nå må dere ta bladet fra munnen og forsvare dette barnet!

Det er opprørende, unødvendig og uverdig behandling av et lite barn. SV har forsøkt å få justisminister Anundsen til å se at dette er å gå for langt. Hvordan skal Maria få sine rettigheter i Norge hvis hun sendes ut? Vi nekter henne til og med tilknytning til sitt fedreland.
Det må være mulig å la nåde gå for rett i denne og lignende saker. Mors forbrytelse er bare at hun ikke får opphold i Norge. Det er en liten synd sammenlignet med den store som nå begås mot Maria.

Nå får barn rettigheter i grunnloven. Der blir det til og med stående at barnet skal beskyttes, fortrinnsvis i egen familie.

H, Frp, Venstre, Ap og KRF som nå vil grunnlovsfeste dette prinsippet, hva mener dere når Maria som er norsk, enten må miste mor eller bli kastet ut av hjemlandet sitt?

Reager og vis at dere mener alvor, slik at vi sammen kan stoppe den uretten Norge er i ferd med å begå mot et lite barn, som til og med har norsk pass.

08

05 2014