Ikke størrelsen det kommer an på, Sanner.

Nå har jeg vært på flere debatter der Sanner har sagt at det ikke vil bli satt et tall på innbyggere. Derfor bør han med en gang si fra at det er uaktuelt å følge rådet utvalget har nedsatt. Dette er kanskje det mest meningsløse mål en kan finne på, sier kommunalpolitisk talsperson i SV Karin Andersen.
Slik storparten av disktriks-Norge ser ut, er dette ikke gjennomførbart uten at folk får mange mil til kommunesenteret og at områder som i hverdagen ikke er en naturlig felles bo og arbeidsregion, blir slått sammen. Det har lite for seg, hvis en da ikke vil legge bygder øde.
Kommunene rundt byene er ofte større enn dette måltallet, men klarer allikevel ikke å gi god nok velferd og skaffe nok kvalifiserte fagfolk. Barnehagelærere er jo et veldig aktuelt stikkord. Mangelen på fagfolk løses ikke med storkommuner, men ved å utdanne mange nok og sikrer lønn og arbeidsforhold så de vil jobbe i kommunene.
Det er ikke felles arealplanlegging mellom Trysil, Engerdal, Stor Elvdal, Rendalen og nesten resten av nord Hedmark som er problematisk. Det er samarbeid mellom kjempestore kommuner som Oslo, Bærum og Lørenskog som må samordnes og da er et måltall på antall innbyggere helt meiningsløst.

Høyre og FRP har sagt at dette ikke er en ren spare penger reform. Og de til gode å bevise at store kommuner er bedre enn små til å gi folk god velferd, sikre nok fagfolk og at innbyggerne har reell medbestemmelse. Alle brukerundersøkelser til nå har vist at det slett ikke er størrelsen det kommer an på, hvis en er opptatt av kvalitet, innbyggertilfredshet og mulighet til å delta for folk flest.

27

03 2014