Krever at professor sier unnskyld til syke og vanskeligstilte.

Mange nordmenn er for lite produktive og kan ikke forsvare lønnen som tilsvarer den laveste lønnen i Norge, sier NHH-professor Rögnvaldur Hannesson til Bergens Tidende ifølge NTB. Personer som ikke har så mye å fare med og har lav produktivitet kan ikke sysselsettes ved en høy lønn. Da ville det vært bedre både for dem selv og samfunnet å få dem sysselsatt i dårlig betalt arbeid, fremfor å ha dem gående på trygd, sier den islandske professoren.

Han nevner fiskeindustrien som et eksempel der man på grunn av for høye lønninger ikke kan sysselsette norsk arbeidskraft.

Noen ganger kan en jo spørre seg om det å spre nedsettende og ødeleggende fordommer mot folk som har det vanskelig, under dekke av en professortittel, er mer samfunnsganglig enn å gå på trygd. Professoren sprer genraliserende,nedsettende og ødeleggende fordommermot sjuke og vanskeligstilte under dekke av en professortittel. Rangvaldur Hannesson bør lære seg hvem som skaper verdiene i dette samfunnet før han uttaler seg.

Det er selvsagt helt lov for høye herrer som professor Hannesson å mene at vi skal ha en slaveklasse med underbetalte folk, særlig klokt eller anstendig er det likevel ikke.
SV mener vi skal lønne alt ærlig arbeid på en anstendig måte som det går an å leve av.

Ser man på hvem som skaper verdiene i dette samfunnet burde kanskje professor Hannesson få et saftig lønnskutt umiddelbart. Arbeiderne i fiskeindustrien, som professoren forakter så langt inn i sin sjel, fortjener påslag. De skaffer landet inntekter. Hannesson sprer fordommer som ikke kaster ei krone av seg.

Norge er et godt og trygt samfunn. Det er ingen grunn til trygdepanikk. Men det er grunn til bekymring for vonde liv, og professoren bidrar til at det blir verre.

Hannesson vet at mange av de som sliter har psykiske problemer. Skal de greie seg bedre og få jobb, trenger de respekt, tro på seg selv og ikke få høre at de er ubrukelige og bør behandles dårligere enn andre. Han bør be folk om unnskyldning for sine nedlatende kommentarer. Større lønnsforskjeller gjør at flere blir fattige. Det er verken landet eller enkeltpersoner tjent med.

26

09 2012