La 16 åringer stemme.

Leser med større og større forundring konklusjonene etter forsøket med 16 års stemmerett.
De var da slett ikke negative.
Tvert i mot var de som deltok positive og flere deltok i valg.
Vi krever da slett ikke av noen andre at de blir mer interesseret i politikk for å få stemme.
Med skam og melde mener jeg resultatet blir vinklet, resultatene overdrevet, særlig også fordi en har meget kort erfaring.
Forsøk må gå lengre skal en få noe holdbart.
Men din konklusjon om at uansett ikke gjør skade er den viktigste.
Hvorfor skal en del av befolkningen ikke ha stemmerett, hvis det ikke er gode og nødvendige grunner for å nekte dem det?

26

01 2014