Må hjemmehjelpa bruke helikopter?

imageSkal hjemmehjelpa bruke helikopter?
Det er ikke størrelsen de alltid kommer an på når en skal bedømme om en kommune fungerer godt eller ikke. MENINGER
Derimot er kommuneøkonomien veldig viktig. Der svikter både Regjeringa og skatteinngangen. Kommunene må få kompensert både for skattesvikten i 2014 og må få et skikkelig løft. Da må en evne å prioritere skoler og eldreomsorg foran skattelette til millionærer og formuende.

Slik disktriks-Norge ser ut, er antall innbyggere eller kvadratkilometer meningsløst å diskutere og slik sammenslåing er ikke gjennomførbart uten at folk får mange mil til kommunesenteret og hjemmehjelpa må bruke helikopter. Hvis områder som i hverdagen ikke er en naturlig felles bo og arbeidsregion, blir slått sammen har lite for seg, hvis en da ikke vil tvangsflytte folk.

Kommunene rundt byene er ofte større enn dette måltallet, men klarer allikevel ikke alltid å gi god nok velferd og skaffe nok kvalifiserte fagfolk. Barnehagelærere er jo et veldig aktuelt stikkord. Mangelen på fagfolk løses ikke med storkommuner, men ved å utdanne mange nok og sikrer lønn og arbeidsforhold så de vil jobbe i kommunene. Ikke størrelsen det kommer an på, Sanner, og samarbeid mellom kommuner er ikke farlig.

Det er ikke felles arealplanlegging mellom geografisk store kommuner i distriktsnorge som er problematisk. Det er samarbeid mellom kjempestore kommuner som Oslo, Bærum og Lørenskog som må samordnes og da er et måltall på antall innbyggere helt meiningsløst og kommunene vil antakelig ikke bli stor nok uansett. Kanskje den av Høyre og Frp forhatte fylkeskommunen er geografisk stor nok til dette ansvaret som må aksles for å få fram plass til kollektivtrafikken?

Høyre og Frp har sagt at dette ikke er en ren spare penger reform. Og de til gode å bevise at store kommuner er bedre enn små til å gi folk god velferd, sikre nok fagfolk og at innbyggerne har reell medbestemmelse. Alle brukerundersøkelser til nå har vist at det slett ikke er størrelsen det kommer an på, hvis en er opptatt av kvalitet, innbyggertilfredshet og mulighet til å delta for folk flest.

Og, det det handler om er vel at en ønsker stor kommuner for å kunne sette drift ut på anbud og private selskaper skal få sugerøret inn i kommunekassene rundt omkring. Det er SV mot.

Karin Andersen

Stortingsrepresentant SV

12

03 2015